Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak probíhá islamizace jednotlivých států

Článek zveřejněný poprvé již v roce 2011!

article preview

   Článek zveřejněný poprvé již v roce 2011!

 

Jak probíhá islamizace jednotlivých států

 

42.jpg

Takto si Islámský stát představuje islámský chálifát...

 

článek zveřejněný poprvé již v roce 2011 na serveru atllanka.net (ZDE)

 

Lavina islamizace spuštěna!

 

zdroj: www.youtube.com (ZDE) nebo ke stažení ZDE

 

   Přihlížíme lavině, která se řítí na naše potomky a kterou nedokážeme zastavit. Neodvratně se blíží den, kdy džihád vzplane i u nás. Pak si možná vzpomeneme, jak křehká byla naše demokracie a naše svoboda... a z čeho že to vlastně vyrostla, čemu jsme za ni vděčili...

 

tri-kralove.jpg

Bude nakonec oběť jejich a dalších našich bojovníků za svobodu zbytečná?

 

Islamizace začala

   Islám není náboženství, jak mu rozumíme my - nedělní dopoledne v kostele pro ty nešťastníky, co nemají lepší program. Je to kompletní, totální, stoprocentní životní systém.

   Islám sestává s komponentů náboženských, právních, ekonomických, sociálních a vojenských. Náboženská složka je základem a východiskem pro všechny ostatní.

 

zdroj: www.youtube.com (ZDE) nebo ke stažení ZDE

 

   Islamizace země začíná, když muslimové v ní žijící dosáhnou dostatečného počtu k tomu, aby se domáhali svých náboženských privilegií. Když politicky korektní, tolerantní a kulturně pestrá společnost svolí k prosazení náboženských požadavků muslimů, další komponenty se rovněž dříve či později přihlásí o slovo.

   Funguje to následovně: dokud muslimská populace v zemi nepřekročí 2 %, budou krátkozrakou většinou považováni za mírumilovnou menšinu, nikoliv ohrožení pro obyvatelstvo.

 

To je případ v těchto zemích (píše se rok 2011):

- USA (muslimů 0,6 %)

- Austrálie (muslimů 1,5 %)

- Kanada (muslimů 1,9 %)

- Čína (muslimů 1,8 %)

- Itálie (muslimů 1,5 %)

- Norsko (muslimů 1,8 %)

 

   Od 2 do 5 % začínají muslimové získávat následovníky z jiných etnických skupin, často masivním rekrutováním z řad vězňů a pouličních gangů.

 

To se děje v těchto zemích:

- Dánsko (muslimů 2 %)

- Německo (muslimů 3,7 %)

- Velká Británie (muslimů 2,7 %)

- Španělsko (muslimů 4 %)

- Thajsko (muslimů 4,6 %)

 

   Praxe získávání velkého množství proselytů z řad kriminálních živlů není ničím novým; už Marco Polo (13. století) ve svém cestopise Milion dosvědčuje:

 

   Saracénští obyvatelé jsou zrádní a nepoctiví. Říkají, že to, co ukradnou či uloupí člověku jiné víry, je jejich a že to není nic zlého. Když mají zemřít, přijde k nim jejich kazatel a táže se jich, věří-li, že Mohamed je pravým božím prorokem. Odpovědí-li že věří, přislíbí jim kazatel věčnou blaženost a odpustí všechno zlé, čeho se kdy dopustili. Tak se stalo, že se k jejich víře přihlásilo mnoho Tatarů, protože viděli, že jim nebrání v zločinech. (Zdeněk Vavřík: Dobrodružství Marca Pola, SNDK Praha 1957, strana 69)

 

   Od 5 % výše se muslimové těší politickému vlivu neúměrně vysokému vůči jejich procentu v populaci. Například usilují prosadit rituálně čistou (podle islámských norem) stravu halal, což zajistí práci spoustě muslimů, kteří ji budou připravovat. Vyvíjejí nátlak na supermarketové řetězce, aby nabízely halal na svých regálech, spolu s hrozbami, co by mohlo znamenat nevyhovění.

 

zdroj: www.youtube.com (ZDE) nebo ke stažení ZDE

 

To se děje v těchto zemích:

- Francie (muslimů 8 %)

- Filipíny (muslimů 5 %)

- Švédsko (muslimů 5 %)

- Švýcarsko (muslimů 4,3 %)

- Holandsko (muslimů 5,5 %)

- Trinidad a Tobago (muslimů 5,8 %)

 

   Od této chvíle začínají tlačit na vládu země, aby jim umožnila vládnout si samostatně (v rámci svých ghet) podle islámského práva šaría. Ultimátní cíl všech muslimů je dostat pod šaríu celý svět.

   Když se počet muslimů v zemi začne blížit 10 %, objeví se bezpráví jakožto výraz jejich nespokojenosti se svým postavením ve společnosti. V Paříži již vídáváme hořet auta. Jakákoliv ne-muslimská akce uráží islám a vyprovokuje povstání a hrozby, jako např. v Amsterdamu při opozici vůči Mohamedovým karikaturám a filmům o islámu.

 

zdroj: www.youtube.com (ZDE)

 

5.jpg

 

6a.jpg

 

zdroj: www.youtube.com (ZDE) nebo ke stažení ZDE

 

Tyto teze jsou na denním pořádku, zejména v muslimských oblastech jako:

- Guyana (muslimů 10 %)

- Indie (muslimů 13,4 %)

- Izrael (muslimů 16 %)

- Keňa (muslimů 10 %)

- Rusko (muslimů 15 %)

 

   Po dosažení 20 % může národ očekávat výtržnictví pod jakoukoli záminkou, formace vojenských jednotek jihadu, příležitostné vraždění a vypalování křesťanských kostelů a židovských synagog.

 

zdroj: www.youtube.com (ZDE) nebo ke stažení ZDE

 

Příklad: Etiopie - muslimů 32,8%.

 

Po dosažení 40 % národ zakouší rozšířené masakrování, neustálé teroristické útoky, probíhající trvalou válku:

- Bosna (muslimů 40 %)

- Čad (muslimů 53,1 %)

- Libanon (muslimů 59,7 %)

 

   Od 60 % země zažívá nespoutané pronásledování ne-muslimů, vyznavačů kterýchkoliv jiných náboženství, včetně "nepřizpůsobivých" muslimů, sporadické etnické čistky (genocidy), uplatňování práva šaría jako zbraně, a daň (Jizya) uvalenou na nevěřící ponechané naživu:

 

zdroj: www.youtube.com (ZDE) nebo ke stažení ZDE

 

- Albánie (muslimů 70 %)

- Malajsie (muslimů 60,4%)

- Katar (muslimů 77,5 %)

- Súdán (muslimů 70 %)

 

   Ve filmu "Bez dcerky neodejdu" vidíme mimo jiné i upřímné přesvědčení muslimů, že islámské zotročení dětí, žen, Vás i celého světa je to nejlepší, co všem mohou dát.

 

zdroj: www.youtube.com (ZDE) nebo ke stažení ZDE

 

   S prvním hříchem Adama a Evy vstoupily do světa věci, které tam před tím nebyly:

   - (1) vina - udělali, co neměli (Genesis 3:6)

   - (2) hanba - styděli se, že jsou nazí a přepásali se (3:7)

   - (3) strach - schovali se před Bohem ze strachu (3:10)

 

   Křesťanství přikládá primární důležitost vině: hřích byl spáchán, musí být odčiněn a potrestán. Proto přišel Ježíš Kristus na svět, aby odpykal trest za hříchy lidí. Do nebe nejdeme proto, že bychom nikdy nic neprovedli, ale proto, že naše hříchy byly odpuštěny.

   Islám však zdůrazňuje hanbu a strach. Davy v ulicích volají po smrti Židů a křesťanských psů ani ne tak proto, že by jim nějací konkrétní tolik vadili, jako ze strachu, že smrt by potkala je samotné, kdyby to nedělali.

   Strach determinuje rozhodování, i když zrovna nejde o jihad.

   S hanbou se muslimové vyrovnávají vskutku hrdinně. Když hoch ukradne na trhu jablko a přivede ho policista, je syn potrestán ne proto, že kradl (vina), ale za to, že se dal chytit (uvedl na rodinu hanbu). Kdyby neprovdaná dcera otěhotněla, nejstarší bratr má povinnost ji veřejně (na tržišti) zastřelit, aby tak napravil pošpiněnou rodinnou čest.

 

Muslimové veřejně popravili ženu (video ke stažení ZDE):

 

5a.jpg

 

   Za "mírné bití" (doporučované jako potřebné tak jednou týdně) je považován stav, kdy žena nekrvácí z otevřených ran, nemá zlomené kosti a přežije to.

 

   Po dosažení 80 % očekávejte denní zastrašování a násilný jihad, v některých zemích státem organizované etnické čistky a genocidy, protože zde už se směřuje k vyhlazení či vyhnání všech nevěřících a dosažení 100 % muslimské společnosti, jak tomu dochází v zemích jako:

 

7.jpg

 

bez-nazvu.jpg

 

- Bangladéš (muslimů 83 %)

- Egypt (muslimů 90 %)

- Gaza (muslimů 98,7 %)

- Indonésie (muslimů 86,1 %)

- Írán (muslimů 98 %)

- Irák (muslimů 97 %)

- Jordánsko (muslimů 92 %)

- Maroko (muslimů 98,7 %)

- Pákistán (muslimů 97 %)

- Palestina (muslimů 99 %)

- Sýrie (muslimů 90 %)

- Tádžikistán (muslimů 90 %)

- Turecko (muslimů 99,8 %)

- Spojené Arabské Emiráty (muslimů 96 %)

 

1a.jpg

Z muslimské demonstrace v Londýně r. 2006. Text na transparentu má hlubší význam, než se na první pohled zdá...

 

   100 % nastolí mír zvaný "Dar-es-Salaam" - islámský dům pokoje. Zde by měl být klid, protože všichni jsou muslimové, madrassa je jediný druh školy a Korán je jediný dovolený text.

 

Toho již bylo dosaženo v těchto zemích:

- Afghánistán (muslimů 100 %)

- Saúdská Arábie (muslimů 100 %)

- Somálsko (muslimů 100 %)

- Jemen (muslimů 100 %)

 

   Bohužel, ani zde není mír, protože v těchto 100 % muslimských státech chrlí ti nejradikálnější muslimové nenávist všude kolem sebe a svou krvežíznivost uspokojují zabíjením méně radikálních muslimů, z jakýchkoliv důvodů.

 

   Je důležité vědět, že v některých zemích s procentem muslimů daleko pod 100 %, jako je např. Francie, žijí menšinové muslimské populace v ghettech, ve kterých je muslimů 100 % a kde vládne právo šaría. Státní policie do těchto ghett nikdy nevkročí. Nejsou zde státní soudy, školy, žádné nemuslimské podniky. Hostující země odevzdala svou půdu Alláhovi.

 

zdroj: www.youtube.com (ZDE) nebo ke stažení ZDE

 

   Z vojensko-strategického hlediska je ghetto již dobytým a obsazeným územím.

 

   V takové situaci se muslimové neintegrují do komunity hostitelského národa. Děti navštěvují madrassy, učí se pouze Korán, popřípadě zacházet se zbraněmi. Pouhé stýkání se s nevěřícími je zločin trestaný smrtí. A tak v některých zemích mají muslimští imámové a extrémisté daleko větší vliv a moc, než jakou indikují národní statistické průměry.

   Dnešní 1,5 miliardy muslimů tvoří 22 % světové populace. Jejich porodnost je vyšší než u křesťanů, Židů, hinduistů, buddhistů a všech dalších náboženství. Koncem 21. století dosáhnou muslimové (pokud všechno půjde dnešním tempem) 50 % světové populace.

 

Budoucnost už není, co bývala

   Přihlížíme lavině, která se šíří na naše potomky a kterou nedokážeme zastavit. Neodvratně se blíží den, kdy jihad vzplane i u nás. Pak si možná vzpomeneme, jak křehká byla demokracie a z čeho že vlastně vyrostla, čemu jsme za ni vděčili. Příliš pozdě, kdo ví zda vůbec někdy, otevřeme oči k pravdě, že rovnost všech lidí a emancipace žen je ovoce POUZE kultur ovlivněných Biblí - tedy západní civilizace.

 

cesi-bojuji.jpg

 

   Je založena na novozákonních verších jako "Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou." (Gatalským 3:28) Všichni jsou hříšníci, proto v potřebě Spasitele jsou si všichni rovni. V ničem jiném. Křesťanské kultury jediné na světě zrušily otroctví a daly rovnoprávnost ženě.

   Kdo vykřikuje, že křesťanský fundamentalismus je srovnatelný s islámským extremismem, neví, co mluví, nezná jedno ani druhé. Stejně tak každý, kdo tvrdí, že všechna náboženství uctívají téhož Boha. Ale co. Laciní tlučhubové budou dál vyřvávat své názory o tom, že církev je to nejhorší zlo, jaké kdy lidstvo zplodilo, a dokládat to křižáckými výpravami.

   Pravda, kdyby je tenkrát křesťané nevypráskali z Evropy, mohli jsme být "spontánním společenským vývojem" už dávno někde na úrovni Afghánistánu či Somálska.

 

1.jpg