Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitalismus - zlořád dnešní doby

. . .

article preview

poznámka: Následující článek pochází z webu momentálně neaktivní (neo)nacistické organizace Národní odpor. V článku se místo slova "nacionální" objevuje slovo "národní" - obě slova mají stejný význam. Článek pojednává o Hitlerově nacionálním (národním) socialismu. Jeho zveřejněním nepropaguji a nechci propagovat tuto ideologii, chci poukázat na to, že údajná "ultrapravice" odsuzuje kapitalismus.

 

Kapitalismus - zlořád dnešní doby

 

1.jpg

 

   Kapitalismus. Zlořád dnešní doby. Těžko vysvětlit člověku, který nezastává pro-národní a pro-evropské myšlenky, jaké negativum má tento systém v sobě. Abych využil neutrální půdy pro tento příklad, vybral jsem oficiální návrh japonské vlády, že do padesáti let musí tvořit v tomto ostrovním státě minimálně deset procent obyvatelstva imigranti. Těch je v dnešním homogenním Japonsku pouze něco přes jedno procento.

   Proč takový zájem o přistěhovalce?

   Inu, Japonsko přešlo po 2. světové válce pod vlivem USA na model kapitalistického státu. A kapitalismus je hybnou silou dnešního světa. Pro jeho bezproblémový chod je třeba stálé investice, nové podniky - a lidskou sílu. Ta spravuje a dělá výnosnými vložené investice kapitalistických společností. Tímto způsobem vydělané peníze se opět jako investice vkládají do rozšíření výroby, či vzniku podniků nových. V obou případech je třeba, světe div se, další lidskou sílu.

   Tento koloběh volné tržní ekonomiky vynáší obrovské bohatství úzké skupince vyvolených v pozadí. Ani by mě to netrápilo. Pokud by ovšem touto honbou za zlatem neohrožovali naše životní prostředí - ať už domov nebo rodinu. Tedy celou podstatu civilizace.

   Volným trhem řízená ekonomika totiž kašle na národní stát, kašle na národ. Protože sama o sobě nemá žádnou sociální politiku, kapitalistická společnost v honbě za penězi, nebo z jejich nedostatku, pomalu vymírá. Proto je třeba lidskou sílu doplňovat zvenčí - umělou imigrací.

   Kapitalismus nevidí člověka jako příslušníka nějakého národa či rasy. Člověka vidí jako otroka. Výrobní jednotku - pouhé číslo.

   V tomto směru je kapitalismu zcela lhostejné, zda je člověk bílý nebo černý. Zda chytrý bílý otrok chce, či nechce pracovat s líným černým otrokem. Kapitalisté chtějí vidět výsledky - svoji plnící se kapsu.

   Rasová i národní hrdost jsou nepřípustné. Hrozí totiž možnými konflikty a destabilizací kapitalismu, stejně jako odporem k víceméně etnicky homogenním kapitalistům. Následkem těchto jevů globální tržní hospodářství neporoste, investice se nebudou násobit, zisk z akcií a cenných papírů bude mizerný. Boj proti národnímu a rasovému uvědomění schopných lidí je otázkou bytí či nebytí ziskuchtivých křivonosých šejdířů, i samotného kapitalismu vůbec.

   Ideálem kapitalismu je šedá, nepřemýšlející globalizovaná multi-kulturní společnost otroků bez vlastní identity, bez historických kořenů, beze cti.

   Spolehlivými vykonavateli této vize jsou tzv. "demokratičtí" politici, podplacené loutky v rukou kapitalistů, a pro-kapitalistická, siono-fašistická Antifa, působící hlavně na dezorientovanou mládež. Obě tyto formy lstivých, bezcharakterních služebníků svých pejzatých pánů, drze a s naprostou lhostejností trhají poslední zbytky pout mezi člověkem a jeho minulostí - jeho předky, jeho rodnou půdou.

   Vtloukají lidem do hlav nové morální hodnoty - bezvýhradně sloužit jidášským kapitalistům při hromadění jejich soukromého majetku. Rasa, národ a rodná zem jsou tabu. Růst tržního hospodářství, růst ekonomiky a HDP, růst akcií a cenných papírů - to jsou nové modly, pro které je hodno umírat, pro které je třeba nasadit svůj bezcenný život.

   Po Evropě čeká tato "zářná" budoucnost i hrdé Japonsko. Uvidíme, jak se Japonci postaví k přílivu imigrantů, kteří mají "zachránit" japonský stát - stabilizovat domácí ekonomiku a zastavit pokles HDP. Uvidíme, jak se postaví k nové multi-kulti propagandě, k novým trendům myšlení, kdy vzpomínky na samuraje, nindži, japonské císařství a mnoho dalších zajímavostí bude spláchnuto do stoky zapomnění. Nová doba si žádá oběti!

   Silný národní a sociální stát je tou nejstrašlivější hrozbou pro svět. Vždyť jasně platí - blaho kapitalisty zákonem nejvyšším!

   Kašli na národ - buduj kapitalismus...