Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč byli zavražděni polští důstojníci v Katyňském lese na jaře 1940

Zrůdný systém stalinismu měl všude stejnou tvář...

article preview

   Zrůdný systém stalinismu měl všude stejnou tvář...

 

Proč byli zavražděni polští důstojníci v Katyňském lese na jaře 1940

 

1.jpg

 

   Zavrhujeme starý systém morálky a "lidskosti", vynalezený buržoazií s cílem utlačovat a vykořisťovat "nižší třídy". Naše morálka je bezprecedentní, naše lidskost je absolutní, neboť spočívá na novém ideálu: zničit všechny formy útlaku a násilí. Pro nás je vše dovoleno, neboť jsme jako první na světě pozvedli meč, nikoliv abychom zabíjeli a zotročovali, nýbrž abychom osvobodili lidstvo z jeho okovů... Krev? Ať krev teče proudem! Protože jedině krev může navždy obarvit černý pirátský prapor buržoazie na rudý prapor, vlajku revoluce. Protože jedině konečná smrt starého světa nás může navždy osvobodit od návratu šakalů! úvodník prvního čísla deníku Krasnyj meč, noviny kyjevské čeky

 

   "Spisovatelé i sám Stalin říkali všichni totéž: ´Kulaci jsou příživníci, spalují obilí, zabíjejí děti.´ A bez obalu vyhlásili: ´Je třeba proti nim pozvednout masy a zničit je všechny, jako třídu, ty proklatce.´ A dodává: "Aby je bylo možné zabít, bylo třeba vyhlásit: ´Kulaci, to nejsou lidské bytosti.´ Přesně jako Němci říkali: ´Židé, to nejsou lidské bytosti.´ A tak to řekli Lenin a Stalin: ´Kulaci, to nejsou lidské bytosti.´" Vasilij Grossman v knize Vše plyne

 

   

   Často se setkávám s otázkou, jaký důvod vedl Sověty k zastřelení polských důstojníků v dubnu-květnu 1940 v Katyňském lese. V tomto článku se na ni pokusím odpovědět.

 

   Komunisté, stejně jako nacionální socialisté, chtěli na základě svých ideologií vytvořit nový, lepší svět, nový řád. Každá z těchto dvou ideologií označovala určité skupiny lidí za nepřátelé. V komunismu to byli hlavně "třídní nepřátelé" nebo také "nepřátelé proletariátu"; ti, kteří podle komunistického učení měli "vykořisťovat" pracující třídu. Byli to zejména podnikatelé (od velkokapitalistů po drobné živnostníky) a soukromí zemědělci (opět od velkostatkářů po vlastníky malého hospodářství, v komunismu označované za "kulaky"). Dále to byli příslušníci buržoazie - např. lékaři, učitelé a profesoři, a potom "představitelé starých pořádků", kam patřili především úředníci, soudci, členové ozbrojených složek (policisté, vězeňská stráž) a také důstojníci "kapitalistické" armády.

   Podle pokroucené logiky komunismu (stejné je to u nacionálního socialismu) tyto "nepřátelské skupiny" brání v nastolení nového řádu; jinými slovy dokud budou lidé z těchto skupin fyzicky existovat či budou na svobodě, nemůže onen nový řád vzniknout. Trefně to vyjádřil jeden z předních šéfů čeky Lacis: "Nevedeme válku proti jednotlivým osobám. Vyhlazujeme buržoazii jako třídu. Nehledejte při vyšetřování dokumenty a důkazy o tom, co obžalovaný udělal činem či slovem proti sovětské moci. První otázka, kterou mu musíte položit, je, ke které třídě náleží, jaký je jeho původ, jeho vzdělání, jeho výchova, jeho povolání."

   K odstranění této překážky používali soudruzi zejména nucenou převýchovu, internaci nebo vraždy. U polských důstojníků zvolili třetí možnost.

   Podle stalinistů zajatí polští důstojníci patřili k buržoazní kapitalistické armádě, tudíž to byli nepřátelé proletariátu a revoluce. Tito nepřátelé bránili v nastolení nového lepšího komunistického světa; jejich fyzickým odstraněním se učiní další krok k vysněnému novému řádu.

   Proto byli polští důstojníci v Katyni na jaře 1940 zastřeleni.

 

   Fotografie z exhumací těl zavražděných polských důstojníků na jaře 1943 v Katyňském lese:

 

fotografie.1.jpg

 

fotografie.6.jpg

 

fotografie.8.jpg

 

fotografie.9.jpg