Jdi na obsah Jdi na menu
 


Muslimská modlitba

O káfírech v muslimské modlitbě...

article preview

   O káfírech v muslimské modlitbě...

 

Muslimská modlitba

 

 

   Pokud by bylo video cenzurováno, můžete si jej stáhnout ZDE

 

   "Rád bych s vámi dnes mluvil o modlitbě - o islámské modlitbě a o káfirech - nemuslimech. Čili nemusíte být muslim, ale hrajete roli v každodenní muslimské modlitbě a myslím si, že by mohlo být zajímavé tomu porozumět.

   Muslimové se modlí 5 x denně a je to také jeden z pěti pilířů islámu. Modlitba se běžně provádí pohybem, ale já jsem ji přeložil a myslím si, že by mohlo být pro vás zajímavé slyšet, jakou roli jako káfir hrajete v islámské modlitbě.

   První modlitba: ´Ach, Alláhu, žádáme tě o pomoc a hledáme tvé odpuštění a věříme v tebe a máme k tobě důvěru. Chválíme tě tou nejlepší cestou a děkujeme ti a vážíme si tebe a zanecháváme a obracíme se od káfirů.´

   Takže zde je první zmínka o nás, káfirech, a muslimové jsou předurčeni se k nám obracet zády a dokonce se modlí, aby to udělali. Proč to tak je? Zkrátka, v koránu je minimálně 12 veršů o tom, že muslimové nikdy nebudou pravými přáteli káfirů. Mohou být přátelští, ale nikdy nebudou jejich přáteli. Nejsou to skuteční přátelé. A tato modlitba to muslimům připomíná.

   Pokračujeme: ´Oh, Alláhu, jen tebe ctíme, modlíme se k tobě, před tebou se klaníme. Jdeme ti naproti, sloužíme ti a doufáme ve tvé díky a bojíme se tvého trestu. Káfirové jistě obdrží tvůj trest.´

   Znovu zmínka o káfirech a o tom, že budou zraněni a trpět. V pekle. Protože korán je přesycen živými popisy pekla. Je zde více než sto odkazů na peklo a oni jej jen nezmiňují, ale živě popisují. Jeden z mých nejoblíbenějších jen ten, kde vaše kůže ohoří a naroste vám kůže nová, a vaše utrpení bude pokračovat. A tak v této modlitbě máme tuto připomínku.

   Druhá modlitba: ´Ah, Alláhu, opravdu hledáme tvou pomoc, věříme v tebe a chválíme tě a nejsme k tobě lhostejní. Ach, Alláhu, ty sám jsi předmětem našich poklon a k tobě se modlíme a klaníme se tobě. Usilujeme a doufáme ve tvé díky a bojíme se tvého trestu. Trestu, který určitě zasáhne káfiry.´

   A znovu. Další upozornění na káfiry a na to, jak budeme trpět. Ale ono to pokračuje a říká to tohle: ´Oh, Alláhu, potrestej káfiry z ´lidí Knihy´ (příslušníci náboženství písma), kteří varují ostatní před tím následovat tvou cestu.´ Tato jemně odlišná zmínka znamená, že křesťané brání ostatním přidat se k islámu a tato modlitba pomáhá porazit tuto činnost.

   Třetí modlitba je víc než modlitba, je to první súra první kapitoly koránu a má 7 veršů: ´Ve jménu Alláha, dobročinného a milostivého. Všechna chvála směřuje k Alláhovi, pánu světů, dobročinnému a milostivému. Mistře dne zúčtování, tobě budeme sloužit a tebe žadoníme o pomoc udržet nás na správné cestě. Na cestě těch, jimž byly uděleny laskavosti. Ne na cestě těch, jimž byl přinesen hněv ani těch, kteří sešli z cesty.´

   Takže na koho jsou všichni naštvaní, když Alláh je naštvaný na Židy? A kdo tedy sešel z cesty? Toto mají být křesťané, lidé knihy, kteří sešli z cesty.

   Takže zde máme zmínky ve třech muslimských modlitbách k nemuslimům a všechny jsou ´nečekaně´ negativní. Všechny žádají, aby se jim dostalo utrpení. Není to možná takové překvapení, protože korán je plný utrpení, které má být uvaleno na káfiry. Každá zmínka o káfirech v koránu, súře, v hadísu, což jsou biografie a zvyky Mohameda, jsou všechny negativní a škodlivé. Všechny modlitby to odrážejí.

   Takže pětkrát denně muslimové zahrnují káfiry do svých modliteb, ale tak, že všichni budou trpět, protože se tak mýlí a měli by být poškozeni."