Jdi na obsah Jdi na menu
 


Robert Spencer: Výklad Koránu

Robert Spencer (*1962, USA) pochází z rodiny blízkovýchodních křesťanů. Je členem Melchitské řeckokatolické církve. Spencerův otec se podílel na boji proti komunismu a byl členem redakce  Hlasu Ameriky. Spencer vystudoval University of North Carolina v CHapel Hill - obor náboženství a je předním americkým autorem věnujícím se problematice islámského náboženství. Dvě jeho knihy se v USA dostaly do žebříčku New York Times Bestsellers.

article preview

Robert Spencer

 

Výklad Koránu

 

robert-spencer-vyklad-koranu.jpg

 

 

Robert Spencer: Výklad Koránu - část první (rok vydání: 2018)

 

Robert Spencer: Výklad Koránu - část druhá (rok vydání: 2019)

 

Úvod nakladatele

   Když zájemce o poznání toho, co to vlastně je islám, vezme do ruky korán, záhy zjistí, že vlastně čtený text nechápe. Vychází to z prosté logiky, že text koránu má jinou podobu než například evangelia, která jsou psána stylem příběhu, a tedy i v případě překladu do jiných jazyků si zachovávají svou autenticitu, které dokáže člověk porozumět i po dvou tisících letech.

   Naopak v případě koránu se jedná o text, který je svým stylem spíše podoben starobiblickým žalmům, a hlavně bez komentáře je vlastně nemožné ho pochopit správně a tak, jak to asi Mohammed mohl myslet. Podívejte se například na ukázku několika veršů (8 až 12) ze súry Krávy v překladu českého orientalisty a muslima Ivana Hrbka:

   Jsou mezi lidmi někteří, kdož říkají: "Věříme v Boha i v den soudný," zatím však jsou nevěřící. Snaží se oklamat Boha a ty, kdož uvěřili, avšak klamou jen sami sebe, aniž o tom mají tušení. V srdcích jejich jest choroba a Bůh tuto chorobu rozmnožil; jim dostane se trestu bolestného za to, že lhali. A když se jim řekne: "Nešiřte pohoršení na zemi!", tu odpovídají: "My ji jen polepšujeme!" Což však to nejsou právě oni, kdož pohoršení šíří, ale nemají o tom ponětí?

   Případně i jedna z nejkratších súr koránu - al Falak (opět překlad Ivana Hrbka, súra 113 verše 1 až 5) je bez komentáře nepochopitelná:

 

Rci: "Utíkám se v ochranu Pána záře jitřní

před zlem Jeho stvoření,

před zlem temnoty, když se šíří,

před zlem žen, jež do uzlů prskají,

před zlem závistníka, když závidí!"

 

   Tedy přečíst si samotný korán, v češtině máme tři překlady, je k ničemu, pokud nemáte i komentář koránu, kdy se vám vysvětluje, co vlastně nejspíše Mohammed svými slovy myslel. A protože u značné části koránu není jasně daný výklad, názory vykladačů koránu se logicky odlišují a i vyprávění samotných současníků Mohammeda, co měl Mohammed těmi slovy myslet, se rozcházejí a někdy si i protiřečí.

   Tato kniha není napsána, aby vysvětlovala složitost autenticity koránu a jeho autora, a proto se nebudu této problematice věnovat ani já jako nakladatel, ani autor této knihy se jí nevěnuje a přistupuje k celé věci tak, jako by korán byl autentické dílo Mohammeda a popisuje různé muslimské výklady koránu a názory, co se danými pasážemi myslí.

   Samotný text koránu v této knize není uveden, protože tato kniha vznikla původně jako blog autora v angličtině, který se snažil anglickému čtenáři přiblížit problém výkladu koránu. Protože v češtině nemáme skutečně dobře zpracovaný výklad koránu určený široké veřejnosti, opomíjím záměrně poznámkový aparát českého muslima a orientalisty Ivana Hrbka k jeho překladu koránu, který je na vysoké odborné úrovni, ale pro běžného člověka je Hrbkův text složitý a odrazující od čtení.

   Proto jsem se dohodl s autorem této knihy, že jeho blogové texty přeložíme do češtiny a vydáme, abychom umožnili českému čtenáři a zájemci přečíst si, o čem vlastně ten korán je a aby toto čtení bylo co nejméně náročné a tím pádem i oslovilo širokou čtenářskou veřejnost. Proto jsme text koránu nepřekládali.

   V jistém smyslu je paradoxní, že i mnozí muslimové uznávají, že text koránu není tak podstatný jako jeho výklad. Dokonce jeden ze čtyř nejuznávanějších znalců islámu a zakladatel islámské právní školy Ibn Hanbal přiznává, že výklad koránu je důležitější než samotný text.

   Muslimský teolog al Barbahárí (zemřel 941 n.l.) ve svém spise Vysvětlení sunny píše, že "Korán vyžaduje sunnu (Mohammedovy zvyky) více, než sunna vyžaduje Korán."

   Polský překladatel spisu Vysvětlení sunny Abu Anas ve svém poznámkovém aparátu píše, že "Jahja ibn Abí Kathír (zemř. roku 129 muslimského letopočtu) řekl: "Sunna rozhoduje o Koránu, ale Korán nerozhoduje o sunně." (ad-Dárimí v as-Sunan). Al-Fudajl ibn Zijád řekl: "Slyšel jsem jak Abú Abdalláh, čili imám Ahmad ibn Hanbal, byl otázán na vyprávění, že sunna rozhoduje o sunně, na což odpověděl: ´Neosměluji se říci, že sunna rozhoduje o Knize, ale sunna překládá knihu a vysvětluje ji.´ (Ibn ´Abd al Barr v al-Džami)."

   Snad vám tato skromná práce alespoň pomůže v základu pochopit problematičnost a složitost koránu a důvody, proč si korán tolik muslimů vykládá tak radikálně navzájem odlišně.

 

   Korán je rozdělen do 114 tzv. Súr, které se dále dělí na tzv. Aja - verše.

   Postupně budeme překládat a vydávat i další části tohoto výkladu koránu. Po částech jsem se ho rozhodl vydat hlavně kvůli stále většímu zájmu lidí, kteří mne oslovují a prosí o nějaký výklad Koránu, aby se dozvěděli více o islámu z jeho původních zdrojů. Protože celý překlad výkladu koránu by trval neúměrně dlouho, rozhodl jsem se ho vydat právě po částech.

Lukáš Lhoťan, nakladatel

V Pstruží

 

 

Předmluva autora

   Chceme-li pochopit motivy a cíle islámských džihádistických teroristů, je dobré se pro začátek podívat na to, jak oni sami vysvětlují své činy a motivy. To nás dovede přímo ke koránu, svaté knize islámu.

   Sami džihádisté korán často citují a sebe samé líčí jako někoho, kdo následuje ten "pravý islám" a kdo se přesně drží výkladu koránu a islámských tradic. Přesto islámské skupiny na Západě - jako je například Rada pro americko-islámské vztahy (CAIR, Council on American-Islamic Relations) napojená na Hamas - tvrdí, že džihádisté korán zneužívají a že nemuslimští analytici, kteří kořeny činnosti džihádistů nacházejí v koránu, "si záměrně vybírají" pouze násilné pasáže a citují "mimo kontext".

   Obamova vláda na tomto tvrzení postavila celou svou blízkovýchodní zahraniční politiku. Věří, že díky šíření kompletního poselství koránu "v kontextu" v oblasti od Nigerie po Írán na Blízkém a Středním východě postupně zavládne klid a bezpečí.

   Takže si korán přečtěme. Celý. Žádné "vybírání mimo kontext".

   A pozvěme si k tomu volené představitele, novináře a jiné médii sledované osoby, kteří veřejně promluvili o povaze islámu, a veďme s nimi diskuzi.

   K této myšlence mě již v roce 2007 přivedl seriál Davida Plotze na Slate nazvaný "Blogging the Bible", Blogování o bibli. Moje série se ovšem od té původní bude v jednom zásadním ohledu lišit: Plotz psal o tom, co si o jednotlivých pasážích myslí on sám a jaký z nich má pocit, zatímco já budu odkazovat na komentáře - pocházející výhradně z úst muslimů - ke koránu. Pokusím se vysvětlit, jak muslimové hlavního proudu, kteří korán studují, jednotlivé pasáže chápou a vysvětlují. To je velmi důležité a je to také jediný důvod, proč se do toho chci pustit: budu zveřejňovat uznávané překlady a komentáře uznávaných muslimů o koránu.

   Nebudu psát o tom, co si myslím já, co si myslí Obamova vláda ani co si myslí na teroristy napojená CAIR nebo co si myslí John Kerry.

 

Psáno Alláhem vs. psáno člověkem

   Přečtěme si jeden dobrý arabsko-anglický text. V islámské teologii je korán z podstaty věci "arabský korán" (sám sebe takto popisuje i on: viz 12:2, 20:113, 39:28, 41:3, 41:44, 42:7 a 43:3). V islámské víře je možné význam koránu převést do jiných jazyků, tyto překlady už ale nelze za korán považovat, protože pokud korán není arabsky, není to korán. Někteří muslimští učenci dokonce tvrdí, že korán nelze jinak než v arabštině plně pochopit.

   Nicméně záplava překladů z pera muslimů pro muslimy, která slouží všem těm, kteří nemluví arabsky - a kteří představují  většinu dnešních muslimů na světě -, a také k tomu, aby mohli být na víru obraceni nemuslimové, tomuto tvrzení evidentně odporuje.

   Dva z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších anglických překladů koránu napsali muslimové: Abdullah Yusuf Ali a Mohammed Marmaduke Pickthall.