Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neomarxismus, Nová levice (6)

"Kořeny politické korektnosti nejsou v neomarxismu?"

article preview

   "Kořeny politické korektnosti nejsou v neomarxismu?"

 

Neomarxismus, Nová levice (6)

 

Pokud bude toto video jako už po několikáté cenzurováno, můžete si jej stáhnout ZDE.

 

ke stažení ZDE

 

ke stažení ZDE

 

Kořeny politické korektnosti nejsou v neomarxismu?

 

   Dlouho mi vrtalo hlavou, jak mohou "progresivní" intelektuálové volat po utlačování mužů a vyzdvihování žen. Po utlačování bílých a propagování a skoro slepé toleranci k jiným národům. Kořeny ideologie "tolerance" to vysvětlují.

 

článek zveřejněný 21. 7. 2017 na serveru mika.blog.idnes.cz (ZDE)

 

   Stačí se na chvíli začíst do publikací myslitelů tzv. Frankfurtské školy (šlo o neomarxistickou školu v německém Frankfurtu nad Mohanem) a vznikajícího oboru Kritické teorie. Zejména do textů Herberta Marcuse, který se v 60. letech stal otcem Nové levice. Spoluorganizátorka demonstrace žen proti Trumpovi (Woman´s March) začátkem letošního roku byla studentka Marcuse. Mimochodem bylo kontroverzní, jak o chlup unikla odsouzení za podíl na vraždě.

   Asi nelze prokázat ani očekávat, že každý bojovník za lidská práva (aby každý měl svůj vlastní záchod atd.) bude nutně mít jeho knihy na nočním stolku nebo si i vůbec uvědomovat, odkud tahle ideologie Tolerance a Lásky pramení, ale asi nelze popřít, že současná situace (zejména na amerických školách) je přesně naplněním snu Marcuse a jiných neomarxistů.

   Ten jasně ve svých pracích napsal, že musí jít o nový pohled na toleranci. A tato tolerance musí utlačovat pravici a tolerovat pouze levici.

   "Osvobozující tolerance by tedy znamenala netoleranci proti hnutím pravice a toleranci k hnutím levice." (Marcuse, Represivní tolerance, 1965)

   Nová tolerance musí omezit svobodu projevu těch, kteří mají jiný názor (např. na zdravotní reformy nebo vůči jiným etnikům uvádí Marcuse jako jeden z příkladů).

   Píše, že jeho revoluce bude asi muset použít nedemokratických prostředků, aby teprve bylo možné nastolit skutečnou demokracii a ne současnou demokracii falešnou.

   V následujícím odstavci pak rozvádí, že mezi to může patřit omezení svobody slova.

   A nejen to. Nesmí být dovoleno se jim byť jen sejít na nějakém setkání nebo demonstraci.

   Tyto [protidemokratické] kroky mohou obsahovat odstranění tolerance svobody projevu a shromažďování skupinám a hnutím, které propagují agresivní politiku, ozbrojování, šovinismus, diskriminaci na bázi rasy a náboženství nebo oponují rozšíření veřejných služeb, sociálního zabezpečení, zdravotní péče atd. (Marcuse, Represivní tolerance, 1965)

   Zároveň volá po vytvoření nějaké formy tuhé propagandy na školách (což mi hned připomnělo můj předešlý článek, kde jsem si na zaujaté vzdělávání stěžoval dokonce i v českém školství).

   Navíc obnovení svobody myšlenek může vyžadovat nová a rigidní omezení výuky a praktik ve vzdělávacích institucích. (Marcuse, Represivní tolerance, 1965)

   Závadné názory podporující hegemonii patriarchátu (utlačujícího systému) nemají dle jeho slov právo na toleranci, protože tato tolerance je prý falešná. Je vynucována a podporována samotnou hegemonií. Tolerance k bílým lidem je tak vynucena bílou nadvládou. Je umožněna pouze utlačováním minorit.

 

mamrd.2.jpg

 

   Rozdíl neomarxismu a marxismu je hlavně v tom, že marxismus uvažoval pracující třídu a panstvo, zatímco neomarxismus nahradil utlačovanou pracující třídu za utlačované minority.

   Frankfurtská škola Kritické teorie hledala ponaučení z nacistického Německa a teroru socialistické totality hledajíc dle jejich slov dokonalou demokracii. Zní to jakoby hledali jakousi syntézu. A sám Marcuse píše, že cílem musí být úplné rozbití kapitalistické společnosti. Nicméně i čeští studenti ho používají do svých diplomových prací a je nadále hrdinou, dle někoho i géniem.

   Marcuse dále psal, že je potřeba přivést revolucionáře z Třetího světa do západních měst, aby se zde spojili s místní radikální levicí na zničení kapitalismu.

"Národně osvobozovací hnutí ve třetím světě samotné nejsou revoluční silou, která by byla dostatečně silná ke svržení rozvinutého kapitalismu, jako systému. Taková revoluční síla může být očekávána jen od setkání sil schopných učinit změnu v centrech rozvinutého kapitalismu s těmi ve Třetím světě. Uskutečnit to je opravdu nejtěžší úkol.

   Vedle problému vzdálenosti je zde problém jazykový, problém naprosté kulturní rozdílnosti atd. To jsou nové elementy, které musí být brány v úvahu v teorii i praxi." (Marcuse, Represivní tolerance, 1965)

   Někdo by možná namítl, že jen blázen by mohl mít jako plán rozbít Evropu přehnaně uvolněnými imigračními zákony (někým vysmívaná údajná konspirace, že celá imigrační krize byla vytvořena záměrně), ale Marcuse skutečně chce vidět Systém v troskách - za každou cenu i použitím polo-demokratických technik včetně násilí (polemizuje nad tím, že násilí není nutně vždy špatné, a podobně uvádí, že i diktatura může být lepší než pseudodemokracie).

   Ovšem nenavrhuje alternativu, i přiznává, že nad alternativou ke kapitalismu nepřemýšlel. Současná opresivní situace prý znemožňuje si být schopen alternativní systém vůbec představit.

   Kritická teorie zároveň rozvrací všechny aspekty západní kultury. Koncept národu, sexuality, rasy a náboženství explicitně uvádí, že u toho má být majorita jako projev dekadentního systému utlačována.

   Tak jestli bylo někomu divné, jak chtějí multikulturalisté sloučit toleranci k ženám a extrémní islám, tak už není potřeba si lámat hlavu, protože už tito otcové dnešních hnutí otevřeně psali, že jde pouze o fasádu/nástroje k rozložení kapitalismu resp. opresivního režimu. A explicitně popisují, že jejich koncept rovnovážnosti je diskriminační záměrně (dnes už existující pozitivní diskriminace, "těším" se na pozitivní genocidu).

   Bílý člověk nemůže nebýt rasista. Člen minority nemůže nebýt rasistou, i pokud volá po vyhlazení bílé rasy. Takové věty dnes říkají mladí studenti. Nemyslí to v nadsázce.

   Možná výsledek oněch "nových a rigidních omezení výuky"? Přesně to si Marcuse přál. Jednu skupinu zvýhodňovat a druhou diskriminovat/utlačovat/cenzurovat/věznit.

   Kritická teorie svou snahou se na vše koukat kriticky (přehodnocovat) rozkládá každý aspekt dlouholetých tradic evropských národů. Dvě pohlaví? Ne, je jich nekonečně mnoho. Normální rodina? Přežitek patriarchátu. Křesťanství? Musí být potlačeno. Je součástí bílé hegemonie. Někdy dodávají, že utlačovaní mají být někteří lidé/rasy/náboženství/pohlaví jen dočasně, dokud se to "nenarovná", ale komunismus si tehdy taky někteří malovali idealisticky.

   Současný neoliberalismus tedy myslím lze nazývat neomarxismem, i když z toho neoliberálové chytají tiky, že oni se prý tak nenazývají, tak se tomu vysmívají jako "hoaxu". Je ale irelevantní, jak se sami sebe nazývají. Naše hlavní média a lidé těšící se přízně obrazovek se někdy myšlence, že jsou neomarxisté, vysmívají a připodobňují to ke konspiračním teoriím. Nicméně při zkoumání kořenů jasné vazby na marxismus nacházíme.

   Do jaké míry jsou tyto kořeny relevantní k popisu současnosti, nechám případně k posouzení na čtenáři.

   Mimochodem levice 60. let měla slogan "Marx, Mao a Marcuse". Marcuse byl jejich hrdina.

 

1a.jpg

 

   První, kdo termínem neomarxismus způsobil vlny v médiích, byl Petr Hájek. Česká televize se mu vysmála. Zamlčela ale tyto kořeny.

   Zesměšňování je mimochodem bodem 5 z "Pravidel pro radikála" od Saula Alinského, který byl mentorem Hillary Clintonové (její velký vzor a jeho práci sama přednášela).

   Bod 5. Zesměšňování je jedna z nejúčinnějších zbraní. Není žádná obrana. Je iracionální. Naštvává. Funguje také jako klíčový bod k dotlačení nepřítele k přiznání porážky. (Pravidla pro radikály, Saul Alinsky, 1971)

   Ale to není asi až tak podstatné, jak takový ideologický směr nazývat, a jestli je skutečně další mutací totality, ať už tomu říkají "liberální demokracie" nebo jakkoliv.

   Zásadní mi tam přijde např. utlačování bílé rasy v rámci boje proti rasismu. Jak komicky nesmyslně až stupidně taková věta může znít, ideologie Kulturního marxismu vysvětluje, proč taková věta smysl dává (jen bylo potřeba předefinovat význam slova "tolerance").

   Stejně tak utlačování mužů v boji za práva žen. Utlačování a dehonestace heterosexuality, aby byla vyzdvižena perverze a promiskuita. Křesťanství ve prospěch islámu. Monogamie ve prospěch polygamie. Neboli veškeré pevné body, které Evropa má.

   Marcuse také píše, že musí být školství a jiné vzdělávací instituce podřízeny "rigidní kontrole". Ano. Ať už jsou dnešní "sluníčkáři" vědomým produktem školy Kritické teorie nebo se to jen nápadně podobá naplnění snu jejích ideových předáků, obojí je myslím nebezpečné stejně jako byl komunismus. Zejména když stoupenci této revoluce otevřeně už teď hovoří (a úspěšně protlačili zákony), že je potřeba nějaké lidi utlačovat. Zákazem svobody slova. Indoktrinací.

   Jedna žena protestující proti Trumpovi řekla, že Alex Jonesovi by měl být chirurgicky vygumován mozek, aby nebyl mentálně schopen už dál říkat věci, co říká.

   Jak typické pro toto hnutí, nebo ne?

   Všechny hlavní myšlenky jejich boje jsou praktikami každé totality. Ale za dobrou věc.

   Umlčet, zavřít nebo indoktrinovat disent a na základě jakýchsi vědeckých fešáckých teorií měnit společnost k domnělé utopii. A pak že se uvidí.