Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co znamená "Woke"?

Po delší době trochu teorie...

article preview

   Po delší době trochu teorie...

 

Co znamená "Woke"?

 

1.jpg

(ilustrační foto)

 

článek publikovaný 19. 6. 2023 na serveru jumagazin.cz (ZDE)

 

   Krátké zamyšlení nad fenoménem Woke - o čem tento fenomén je a co vlastně znamená? Kam sahají jeho kořeny, kde se nejvíce vyskytuje a jakým způsobem lze tento jev identifikovat?

 

   V dnešním článku bych se rád zastavil a pokusil se definovat termín Woke, který je velmi populární hlavně v anglosaském světě. Tento jev není pouze za oceánem, k nám do Evropy se už taktéž dostává, i když stále ještě není tak rozšířený. Co tedy znamená zkratka Woke?

   Pokud zabrousíme na stránky české Wikipedie, pod heslem Woke nenalezneme žádnou definici, stránka tu chybí a nikdo se ještě neosmělil její definici sepsat. V případě americké verze nalezneme už více informací, včetně definice, že Woke je zkratka vystihující doslova "alert to racial prejudice and discrimination" - tedy v českém překladu "uvědomění či obezřetnost před rasovými předsudky a diskriminací".

   Tato definice už lépe vystihuje smysl, který tento pojem má. Tedy mít se na pozoru a upozorňovat na rasové předsudky či diskriminaci. Pojem Woke se váže přímo k rasismu.

   V dalším textu se dočteme, že tento pojem se dotýká povědomí občanů ohledně sociální nespravedlnosti, sexismu a byl použit a rozšířen v Americké politice převážně levicovými hnutími. Tato hnutí jej začala používat v takzvané identitní politice, pod kterou můžeme zařadit veškeré definice genderu (pohlaví), rasy, náboženství, sexuální orientace, sociální nerovnosti a dalších prvků, které pomáhají definovat osobnost. K této identitní politice se váže taktéž zkratka LGBT - Lesby, Gayové, Bisexuálové a Transgender movement, pronouns (podstatná jména, they, them), feminismus (emancipace žen a rovnost s muži) a další proudy, které tvrdí, že osobnost lze definovat na přání a je takzvaně "fluidní", tedy lze měnit.

   Mezi další termíny, které se dotýkají pojmu Woke, je definice "white privilege, tedy v překladu "bílého privilegia". Tento termín se používá pro označování situace, kdy se upřednostňuje určitá skupina obyvatelstva, v tomto případě běloši, před ostatními minoritami. Vychází z kolonialismu a určuje skupinu, která dříve utlačovala černošské obyvatelstvo a otroky. Bílé obyvatelstvo.

   Nyní, když už známe definici tohoto slova, co znamená v praxi? Kdo je označován jako Woke (probuzený) a kde jsme se s ním už setkali?

   Jednou z bašt socialismu a celkově liberálního hnutí současné levice jsou vysoké školy a školy obecně. Jsou to místa, kam se sdružují primárně levicově orientovaní voliči, kteří následně uplatňují svůj vliv do společnosti a propagují svoje hodnoty dál mezi posluchače a studenty. Základním kamenem financování škol a vysokého školství je státní správa a není proto divu, že se školy a další snaží získat co nejvíce prostředků a podporují ideologie, které k tomu přispívají a vedou.

   Termín Woke znamená taktéž protlačování a získávání výhod pomocí politického souboje. V případě, že například u zkoušky něco nevíte či nestačíte na probíranou látku, lze velmi snadno podat žalobu, že jste diskriminovaní. Stačí, aby přednášející byl běloch nebo muž a máte záminku, jakým způsobem můžete udělat zkoušku bez jakéhokoli učení. Termín Woke má svoji živnou půdu taktéž v korporacích a zaměstnáních, ve kterých jsou primárně vysokoškolsky vzdělaní absolventi. V případě, že na svoji práci nestačíte nebo se vám při pohovoru nedaří, stačí pouze použít slovo rasismus a nebo si vymyslet vlastní gender, který ve firmě ještě není, abyste dostali tuto práci. Tuto fůzi korporací a vysokoškolsky vzdělaných absolventů označujeme jako "Woke-Coporatismus".

   Dostáváme se tak zpět do cyklu, který tu byl předtím. Nyní ovšem v obrácené diskriminaci. Nejedná se tu o vaše dovednosti a zkušenosti, ale lidé jsou vybíráni na základě rasy a sociální skupiny, která musí být zastoupena v určitém procentu. Je to velká paralela s politickou příslušností, nemusíte být ve straně, ale musíte být ta správná minorita, následně dostanete určenou pozici.

   Samotný Woke nemusí být z principu špatný, ale způsob, jakým je v současnosti implementován, je odstrašující. Celý tento levicový Woke či gender, identity nebo lgbt movement se zvrhnul v nejhorší katastrofu v dějinách. Samotná otázka zní: Vědí vůbec tito aktivisté, za co bojují? A taktéž je otázka, pokud vlády, korporace a veškerá média umetají cestičku této ideologii, opravdu se jedná o něco, co je správné pro společnost? Skutečně ty špatné korporace, které těží ropu, ničí pralesy a přírodu, korumpují a uplácejí, se najednou tak polepšily, že nezištně protlačují zájmy menšin?

   Nebo to je opět naivita a hloupost, kterou někdo zneužil k vlastnímu prospěchu? Skutečně je dnes nejhorším problémem společnosti diskriminace žen a nemožnost zvolit si vlastní gender? Opravdu je dnes takový útlak homosexuálů? Skutečně jsou to bílí muži, kteří dnes diskriminují ostatní? Jiné rady nediskriminují?

   Není to třeba právě naopak? Možná to jsou právě vlády a korporace, kdo dnes diskriminují minority. Možná to jsou právě tito aktivisté, kteří místo aby pomáhali společnosti, ji ve jménu nové ideologie destruují. A není tato ideologie opět něco podobného, jako to už bylo? Například ve formě marxismu a komunismu? Skutečně je dnes náš největší problém nemožnost vybrat si správné pohlaví?

   Nemyslím si, právě naopak. Potýkáme se s obrovskými problémy, které ale právě díky těmto tématům, která jsou určená pro odvedení pozornosti, neřešíme. Náš problém je pokles ekonomiky, nedostatek pracovních sil, neefektivita, korupce, roztříštěnost, cenzura, války, totalitní hrozby, možnost ztráty suverenity a obrovská koncentrace majetku a moci do několika málo rukou.

   Všechny tyto problémy jsou reálné, ale vlády a korporace si nepřejí je řešit. Z těchto důvodů vlády, korporace a další instituce trvají na důležitosti těchto gender, woke a identity politik. Je to jejich nástroj pro upoutání pozornosti a odvrácení pozornosti od reálných věcí.

   Nejsem sám, kdo si tohoto povšimnul. Existuje několik knih a i prezentací, které se začínají zaobírat tímto tématem. Jedna z nich je například přednáška od James A. Lindsayho v Evropském parlamentu nazvaná "Woke: A culture war against Europe - v překladu "Woke: Kulturní válka proti Evropě", která popisuje, jakým způsobem se celá tato woke ideologie vyvinula.

   Abych zakončil na trošku optimističtější notu, určitě není na škodu chovat se hezky, mile a přátelsky k ostatním. Stejně tak není nic správného někoho diskriminovat na základě pohlaví či rasy. Bohužel, v dnešním světě se děje něco opačného, tyto milé a vstřícné prvky jsou u lidí zneužívány a jsou na místa protlačováni lidi, kteří pouze tvrdí, že jsou utiskováni. Každý má být vybírán podle svých dovedností a schopností, nemá to být stát nebo kvóty, které lidem nařizují, co je správné a co ne. Bohužel, vracíme se opět zpět, kdy stát definuje podle tabulek a vlastní ideologie, co je dobré a co ne s obrovskou rychlostí.

   Mnohem důležitější než tyto ideologie jsou vstřícnost, upřímnost, pravda a dovednosti.