Jdi na obsah Jdi na menu
 


James Harris: Moje myšlenka

Můj politický manifest...

article preview

   Můj politický manifest...

 

Moje myšlenka

 

 

James Harris

 

 

"Naším hlavním úkolem, který je zároveň naší svatou povinností, je porazit nepřítele. Tím je islám a jeho sekundant neomarxismus. Pokud toto nesplníme, vše ostatní ztrácí význam."

 

 

Věnováno všem, kteří chtějí poznat pravdu a žít ve svobodné prosperující společnosti.

 

 

1. část

 

Levice jako největší omyl

 

   Od chvíle, kdy první lidé přestali kočovat a začali žít na jednom místě, započalo období civilizace, které trvá doposud. Za tu dobu prošlo lidské společenství ohromným vývojem a změnami. Nástroje a vynálezy dneška jsou naprosto neporovnatelné s tím, co bylo k dispozici před tisíci lety. A nejen to. Změnilo se také vnímání, úcta a hodnota k životu. Ano, i když to může znít nepravděpodobně, v tomto ohledu ušlo lidstvo obrovský kus cesty.

   Čas plynul a s ním se i rozvíjela lidská civilizace. Říše vznikaly a zase zanikaly, světlo světa spatřily více či méně důležité vynálezy, které ji posunuly dál. Od začátku ji provázela také negativa, která k ní neodmyslitelně patří, a to zejména válečné konflikty. Bohužel také nevolnictví, otroctví a, to nebudu zastírat, i genocidy.

   Kromě válčení postupně tyto špatnosti a zločiny tehdejší vládci rušili a odstraňovali. Co se týče válek, i tam se upravovala a měnila pravidla ohledně způsobu vedení a přístupu k civilistům a válečným zajatcům.

   Zlom nastal ve chvíli, kdy jistý nemakačenko, který továrnu neviděl ani z rychlíku, vymyslel teorii o "vykořisťování proletariátu kapitalisty a imperialisty". Ve 20. století se tento "vynález" uvedl do praxe a jako by to nestačilo, přibyl k němu hnědý bratranec nacionální socialismus. Výsledek? Rozsáhlé vojenské konflikty, kde nějaká práva byla absolutně neznámý pojem. Genocidy, jejichž rozsah, krutost a cynická promyšlenost předčila vše zlé, co doposud lidstvo zažilo. Hluboká totalita. Zruinované ekonomiky. Nesvoboda a těžké pohrdání lidským životem a vším dobrým, co vývoj přinesl.

   A když už se zdálo, že tento největší omyl a přešlap v historii skončí na smetišti dějin a lidstvo se vrátí tam, odkud bylo nacionálním socialismem a komunismem násilně vyrváno, a bude pokračovat ve svém přirozeném vývoji, zjevila se náhle další levicová zrůdnost - neomarxismus.

 

Proč je levice nesmysl

 

   Jedním z hlavních znaků levice je její nepřirozenost. Levičáci nikdy nepochopili a nepochopí, že nerovnost je přirozená. Lidé si na základě svých vrozených schopností, vlastností a inteligence nikdy nebudou rovni. A je to tak i správné, protože v opačném případě by civilizace nikdy nefungovala. Ostatně, existovala či existuje rovnost v levicových režimech? Samozřejmě, že ne.

   Nerovnost neznamená být na tom materiálně špatně. I ten nejhůře placený zaměstnanec má plné právo a musí mít slušné bydlení, dosyta se najíst, zaplatit si náklady na živobytí, pár koníčků, něco si ušetřit "bokem", pokud bude chtít tak si rozumně a přiměřeně si "zahřešit" (alkohol, cigarety) a mít děti. To, že tomu tak momentálně v Česku (a nejen v Česku) není, je obrovská chyba, která musí být co nejdříve napravena.

   Další věc, kterou chtějí pomýlení levičáci nahradit, je tržní ekonomika, jimi nazývaný kapitalismus. Už jen to, že tržní ekonomika funguje od počátku civilizace, tedy zhruba 5 000 let, a různé levicové ekonomické pokusy nevydržely či nevydrží funkční ani 100 let, je jasným důkazem o nesmyslnosti levice. Tržní ekonomika je, stejně jako nerovnost, naprosto přirozená a tedy i funkční.

 

Nacionální socialismus

 

   Nacionální socialismus, zkráceně nacismus, vymyšlený původně dobrovolným bezdomovcem Adolfem Hitlerem, je jedna z největších zhovadilostí, která kdy spatřila světlo světa.  A nic na tom nemění fakt, že ve své době dokázala oslovit tolik lidí.

   Možná se teď čtenář ptá, proč nacismus označuji za levicový. Tak předně; nacionální socialismus je levicový proud. To, že se od konce 2. světové války dodnes řadí mezi "ultrapravici", je zásluha ostatních levičáků - zejména komunistů -, protože nebylo v jejich zájmu, aby nacionální socialismus byl v "rodině" levice. Nicméně Hitler byl levičák, jeho politika v nacistickém Německu byla výrazně levicová a existuje pro to dostatek důkazů, ať už ostatní levičáci tvrdí to či ono.

   Podstatou nacionálního socialismu je antisemitismus. Nacionální socialisté věří v jakési židovské spiknutí, které ale naprosto postrádá logiku a které dodnes přesvědčivě nedokázali. Podle nich v jednu chvíli "Židé vládnou světu", pak se zase "Židé snaží ovládnout svět". Jenomže - pokud je to pravda, proč tedy Židé dopustili, aby se Adolf Hitler dostal k moci? Jak to, že bez boje darovali Hitlerovi dva suverénní státy? Jak je možné, že nacisté mohli od počátku terorizovat Židy a 6 000 000 jich zavraždit? A hlavně - proč dovolili nacionálním socialistům vůbec zahájit válku? Takových nesmyslů a nelogičností v nacionálním socialismu je celá řada.

   Nacionální socialismus sám sebe zdiskreditoval zejména spáchanými zločiny, které jsou dostatečně zdokumentované a proto jako takový nemůže až na malou skupinku pomatených psychopatů nikoho oslovit. Nebezpečí této pavědy se skrývá jinde.

   Islamizace evropského kontinentu za vydatné pomoci neomarxistů přes všechen odpor domácích obyvatel pokračuje. A jelikož v současnosti jsou nacionální socialisté bohužel jediní, kdo opravdu dokáže Evropany před islámem ochránit, existuje riziko - jakkoli se zatím může zdát nereálné -, že se v blízké budoucnosti lidé v krajním zoufalství obrátí právě na ně. Důsledky tohoto fatálního, byť jistým způsobem pochopitelného kroku nemusím popisovat. Záchrana před islámem, ale za cenu těžké totality trvající už navždy, kdy vše dobré zmizí v nenávratnu.

 

Komunismus

 

   Další levicová pitomost - komunismus. 100 000 000 lidí zemřelo jen proto, aby se zjistilo, že komunismus je z dlouhodobého hlediska nefunkční.

   Možná jste se už setkali s tvrzením levičáků, že v Sovětském svazu, Československu a dalších komunistických státech ve skutečnosti komunismus nebyl. Tyto režimy a systémy podle nich byly bolševismus, stalinismus, státní kapitalismus apod. Toto je z jejich strany taková berlička, kterou používají, protože se ten jejich slavný komunismus zdiskreditoval od první sekundy svého zavedení. Samozřejmě že to byl komunismus - takový, jaký šel co nejreálněji zavést v tehdejší moderní lidské společnosti a civilizaci. To, že nekorespondoval s teorií na papíru, opět jen dokazuje jeho nefunkčnost a nesmyslnost.

   I komunisté věří se spiknutí. Podle nich světu vládnou kapitalisté - oligarchové a mezinárodní korporace -, které pro své zisky vyvolávají válečné konflikty, vykořisťují proletariát a jsou zodpovědní za veškeré zlo na planetě. Zde je jedna z největších paralel s nacionálním socialismem; i nacisté věří, že vládnoucí Židé pro své zájmy mají na svědomí všechno zlo. Jak nacisté, tak komunisté ale nemají pro tyto své konspirační teorie žádné důkazy.

   Komunisté byli a jsou schopní jít přes mrtvoly; činy komunistických vůdců a režimů jsou toho jasným důkazem. Staví kus žvance nad lidský život. Vraždy a zločiny jejich předchůdců buď považují za správné a potřebné, nebo jim vůbec nevadí či alespoň jim nevadí zas až tak moc, aby se této smrtící ideologie zřekli.

   Plánovaná centrální ekonomika je z dlouhodobého hlediska nefunkční; důkazem jest zavedení tržní ekonomiky v Číně a dalších státech, kde jsou komunistické strany stále u moci.

   Čeští a slovenští komunisté se často chlubí, že zajistili životní úroveň všem lidem. Jenže jak? Kolektivizací a znárodněním jedněm skupinám vzali majetek a ten přerozdělili druhým, přesně podle "komunismus je rovnoměrné rozdělení bídy". Tak jednoduché a zároveň zločinné to bylo.

   A že "všichni měli práci" a "70. a 80. léta nebyla taková jako 50. léta"? Je pravda, že všichni díky výše zmíněným znárodněním a kolektivizací měli práci, jenomže tento stav by nebyl trvalý, z důvodu oné dlouhodobé nefunkčnosti plánované ekonomiky. Ano, je pravda, že v 70. a 80. letech to nebylo v Československu tak "horké" jako v letech 50. Co soudruzi zapomínají dodat je, že bez zločinů v 50. letech by stav v 70. a 80. letech nikdy nenastal.

   Ať se komunisté usmívají sebevíc, ať mají jakkoli sladké řeči, již nikdy nesmí dostat znovu šanci vládnout z důvodu opakování historie jako přes kopírák.

 

Neomarxismus

 

   Společně s islámem je neomarxismus největší hrozba současnosti. Kdo chce bojovat proti islámu, musí v první řadě bojovat proti neomarxismu.

   Neomarxismus, někdy také nazýván nová levice, je boj proti bílé většinové společnosti. S původní levicí má pramálo společného. Neomarxisté, kteří můžou, ale nemusí odsuzovat tržní ekonomiku, jsou přesvědčeni, že běloši utiskují různé menšiny (homosexuály, Romy a osoby tmavé barvy pleti, muslimy atd.), za jejichž práva je nutné bojovat. A tak tyto menšiny pozitivně diskriminují na úkor bílé většinové společnosti a tu na oplátku všelijak šikanují či rovnou perzekuují (ne nadarmo se pro toto jednání užívá výraz "diktatura menšin"). Bizarnost a nesmyslnost tohoto počínání je do očí bijící.

   Neomarxismus je také součástí některých levicových směrů (současný anarchismus, trockismus). Skupiny, z nichž se neomarxisté rekrutují, tvoří širokou škálu od vzdělaných intelektuálů po zfetovaná individua.

   Neomarxisté systematicky narušují a ničí fungující normy, hodnoty, morálku a vlastenectví. Toto narušování označují za boj proti útlaku, diskriminaci, rasismu a nerovnosti. Doublethink užívají i při islamizaci Evropy, kterou pojmenovali "pomoc uprchlíkům před válkou". O oněch normách, hodnotách, vlastenectví a morálce pak pohrdavě mluví jako o fašismu, náckovství, rasismu, homofobii, sexismu, islamofobii apod.

   Neomarxisté po běloších mj. požadují, aby tolerovali kriminalitu menšin páchanou vůči nim a dále striktně vyžadují, aby většinová společnost byla prosta všech předsudků a negativních názorů na menšiny, které podle neomarxistů utiskuje. A jsou zodpovědní za islamizaci evropského kontinentu. Zejména v posledním bodě tkví hlavní nebezpečí neomarxismu.

 

Islám

 

   Teokratická totalitní ideologie islám je největší zlo, jaké kdy vzniklo. Neexistuje nic horšího. Postrádá cokoliv dobrého, cokoliv, co by byť jen trošku pozitivně obohatilo člověka a tento svět.

   Současní neomarxisté a politici lžou (McLoughlin a Robinson pro toto použili výraz Velká lež), když tvrdí, že "islám je náboženství míru" a "terorismus nemá s islámem nic společného". Těmto tvrzením může věřit jen naprostý hlupák nebo neomarxista. Tzv. "terorismus" je politicky korektní výraz pro džihád - svatou válku proti nevěřícím -, který je od počátku vzniku islámu do dnešních dnů jeho nedílnou součástí.

   Kdo chce vědět, jak vypadá islám v křišťálově čisté podobě (tak, jak má islám správně vypadat), nechť si nastuduje poměry v bývalém samozvaném Islámském státě, který několik let existoval na části území Iráku a Sýrie. A spojí-li se správný islám s nejmodernější sledovací technikou a softwarem, vznikne přesně to politické zřízení, jaké je v Orwellově románu "1984".

   Islám zakazuje alkohol a vepřové, to je známá věc. Zakazuje ale také veškerou zábavu a koníčky. Mimochodem, i to je důvod, proč islámská společnost trčí a stále bude trčet ve "středověku s importovanou moderní technikou". I v nejhlubším tmářství vlády křesťanské církve ve středověké Evropě byly povoleny činnosti, které rozvíjely a obohacovaly lidského ducha; malování, literatura, hudba, bádání (byť ne u všeho), i tehdy se lidé mohli bavit. I díky tomu Evropané postupně zažili osvícenství a humanismus a dospěli tam, kde teď jsou. Nic z toho nebylo a není možné v islámu. Nebo snad znáte nějakou vyspělou islámskou zemi, která nedisponuje ropou či nerostným bohatstvím?

   Islám dělí lidi na tři kategorie: věřící (muslimové), nemuslimští věřící (křesťané a Židé) a nevěřící. Ve skutečnosti mezi křesťany, Židy a ateisty nedělají příliš rozdíl. V současnosti probíhá v muslimském světě genocida křesťanů, kterou nám soudruzi z politicky korektních důvodů zatajili. Křesťané a Židé, pokud si chtějí uchovat svou víru, musejí přiznat nadvládu islámu a svoji podřízenost vůči němu a muslimům. Musí platit džizju (jakési výpalné); i tak ale nemají jistotu, že je muslimové nechají na pokoji. Nesmějí vlastnit zbraně ani opravovat kostely a stavět synagogy a už vůbec stavět nové.

   To vše je samozřejmě teorie, praxe je úplně jiná. V islámských zemích jsou v současnosti křesťané tvrdě pronásledováni, vražděni, vyháněni, zotročováni či nuceni konvertovat k islámu. Kostely a křesťanské symboly jsou ničeny. V tomto kontextu jeví se jako největší zrada 21. století jednání a prohlášení současného papeže Františka "Vyzývám k dialogu mezi křesťanstvím a islámem" a výzva k přijímání tzv. "uprchlíků" (mj. řekl, že "V každém uprchlíkovi se může skrývat Ježíš" - je snad na drogách?). Je to to samé, jako by za 2. světové války prohlásil nejvyšší židovský duchovní "Vyzývám k dialogu mezi judaismem a nacionálním socialismem".

   Ale ani Židé nejsou ušetřeni muslimského teroru. Proč myslíte, že je stát Izrael v permanentní válce? Tam nejde o žádné území či svobodu Palestiny, jak nám vnucují neomarxisté. Jde o boj proti Židům, proti samotnému židovskému lidu.

   Žádný umírněný či liberální islám neexistuje, respektive existuje pouze ve vyfetovaných myslích levičáků, nikoliv však v realitě. Islám je naprosto neslučitelný s naší civilizací, s našimi hodnotami a vůbec se vším. Diskriminuje ženy - exmuslimka, která konvertovala ke křesťanství Sabatina James výstižně prohlásila "Islám žádné slitování ze ženami nemá"; jsou podřadné, mají minimum práv a je povoleno je bít.

   Zvířata neznamenají pro muslimy vůbec nic.

   Pokud v naší zemi zvítězí islám, bude všemu konec. Doslova. Bude to vláda násilí, mučení, zabíjení, diskriminace, primitivnosti a nudy, která potrvá navždy a žádným způsobem nepůjde svrhnout ani změnit. Proto musí každý uvědomělý Čech maximálně usilovat o to, aby k tomu nedošlo.

 

   Dodatek: V roce 2018 byly na jeden den na portálu seznam.cz zveřejněny dva články (první 30. dubna a druhý 12. května), které jsou v celém znění uvedeny v příloze. Tyto články, ač nesmírně důležité, unikly pozornosti všech včetně odpůrců islámu.

   V Belgii existuje strana "Islámská strana", jejíž zakladatel již v roce 2013 řekl do televizní kamery, že "chce Belgii přetvořit v islámský stát". Na potvrzovací otázku odpověděl - a zejména poslední větu platící pro celou západní Evropu si musí každý pamatovat a mít na zřeteli - následující: "No samozřejmě, že v Belgii. Já jsem pro šaríu. Islámské právo, jsem pro něj. Je to dlouhodobé úsilí, které potrvá ještě desítky let nebo i století, ale to směřování již započalo."

 

2. část

 

Demokracie jako přežitek

 

   Po celou dobu trvání současného režimu jsme neustále krmeni doktrínou, že "demokracie je jediný správný systém vlády" a že "neexistuje nic lepšího než demokracie". Tato masáž je tak důkladná, že mnoho lidí jí uvěřilo a mají ji jako naprostou a ničím nezpochybnitelnou pravdu.

   Ve skutečnosti se celkově demokracie za dlouhou dobu svého trvání stala nefunkční. Proč? Z jednoduchého prostého důvodu: na moci se podílí příliš mnoho lidí, a to není dobře. Každý má totiž odlišné názory, jiné představy a jiný způsob práce, což znemožňuje efektivně vládnout. Rovněž i zvolení "zástupci lidu" jsou na svých postech často moc krátce na to, aby mohli cokoli rozumného a dobrého prosadit. Demokracie také nabízí výborný způsob se "jen vozit", čehož také mnoho českých politiků bohatě využívá.

   Demokracie se v průběhu dějin přetvořila v archaický přežitek, který dřív nebo později bude nahrazen - ať už dobrým nebo špatným systémem -, ať se to někomu líbí nebo ne.

 

Současný režim v České republice

 

   Současný režim v České republice není dobrý. Jeho představitelé neměli a nemají zájem udělat pro stát a občany nic pozitivního. Nejen, že stávající problémy neřeší, ale naopak je prohlubují a k tomu neustále vytváří nové.

   Politici od listopadu ´89 sledují jediný cíl: obohatit se na úkor státu a občanů, ať už to přinese sebevětší škody. Je smutné, že to dosud většina Čechů nepochopila.

   Místo toho, aby Česká republika se svým průmyslovým a zemědělským potenciálem po komunistické totalitě úspěšně navázala na předmnichovské Československo, vysmátí zloději neštítíc se ničeho náš stát úplně vyrabovali, rozkradli, zadlužili, zničili, na co sáhli a dopustili, aby se neomarxistický mor pevně usadil ve státních strukturách a společenských institucích.

   Vyjmenovat všechny špatnosti současného režimu by vydalo na samostatnou knihu. Zaměřme se tedy na ty nejhlavnější:

   Na prvním místě je začínající islamizace Česka. I když není tak markantní jako v západní, severní a jižní Evropě, přesto už zapouští kořeny s konečným cílem, jaký mají muslimové ve všech zemích: přetvořit stát na islámský. Co by to znamenalo, je napsáno v kapitole "Islám".

   Hned po islamizaci je nejhorším a nejnaléhavějším problémem státní dluh. Čím později se začne řešit, tím delší bude jeho splácení a o to horší budou následky pro všechny Čechy, kteří nemají na účtu několik desítek milionů korun.

   Další hlavní problémy jsou tyto: Obrovská korupce politických vyžírků. Každoroční odtékání stovek miliard do zahraničí. Absolutně nebrání žádného ohledu na přírodu a její ničení. Nefunkční úřednický aparát a s ní spojené všechny negativní důsledky pro stát. Nevyřešená lichva a s tím spojené zadlužení občanů. Archaické školství. Kolabující zdravotnictví, které se úplně nesesypalo jen proto, že množství lékařů a zdravotních zaměstnanců pracuje nad rámec svých povinností. A mnoho dalších.

   Tyto a ostatní problémy stávající zřízení nevyřeší a nevyřeší je ani demokratický systém. A nepůjde je vyřešit ani do té doby, dokud Česká republika bude členem Evropské unie.

 

Hrozba sledovacích systémů a software

 

   Ještě než přejdu k popisu ideálního způsobu vlády, pokládám za důležité upozornit na obrovskou hrozbu skrytou v současných sledovacích systémech a software.

   Realita je taková, že se čím dál více naplňují skutečnosti z románu George Orwella "1984". Momentálně je společnost sledována nejvíce za celou historii, a to paradoxně nejmenším počtem k tomu určených lidí. A tento trend sílí a občané jsou stále více a více pod drobnohledem.

   Největší hrozba, kterou si málokdo uvědomuje, spočívá v tom, že sledovací systémy a software, jejichž vývoj jde kupředu mílovými kroky, jsou velice snadno zneužitelné; stačí, aby se změnil režim - či současný se pro to rozhodl - a doplnil již fungující systémy a software o další tak, aby vznikla totální a naprostá kontrola všech aspektů života společnosti.

   Co by to znamenalo?

   Předně to, že vládnoucí garnitura by věděla o všech všechno. Dále by mohla občany záměrně udržovat v bídě a vůbec je donutit ke všemu, co by si zamanula. A to hlavní: ten stav ani vládu by už nikdo nikdy nezměnil; jinými slovy, tyranie by trvala už navždy.

   Díky oněm sledovacím systémům a software by se totiž represivní složky ihned dozvěděly, kdo a jakou chystá protistátní akci, a zabránily by mu v ní. Nikdo by nestihl naplánovat, natož uskutečnit, demonstraci, výlep plakátů či obyčejný článek, který by visel na internetu více než několik hodin.

 

Realismus

 

   Jaký je tedy ideální způsob vlády? Jaký politický systém by doopravdy přinesl občanům prosperitu a svobodu? Byla by to vláda jednoho člověka, který by kolem sebe měl okruh spolupracovníků stejných či podobných vlastností jako on.

   Dotyčný "první sluha státu" by musel být silná, rozumná, uvědomělá a vzdělaná osoba zastávající ideály svobody a humanismu. Musel by mít vizi a vůli dotáhnout ji do konce. Musel by mít na zřeteli blaho své země a její obyvatel. Musela by to být výjimečná osobnost, kterou by nezajímalo vlastní finanční obohacení a která by naplno pracovala pro svůj národ.

   Takový způsob vlády by byl opravdu nejlepší. Žádná zdlouhavá jednání a nekonečné debaty, které stejně nikam nevedou. Žádné neustálé dohadování a miliardové krádeže. Žádná polovičatá řešení. Žádná totalita a nesvoboda. Vládce učiní rozhodnutí a ihned pověří své podřízené, aby jej uvedli do praxe.

   Že je takový systém nereálný? Že by přinesl jen totalitu a tyranii? Že by nikdy nefungoval? Ale kdeže! Tento způsob vlády tu ve skutečnosti už byl, a dokonce na našem území. Byl tu v druhé polovině 18. století v tehdejším Rakousku, habsburské monarchii, kdy české království bylo tehdy jeho součástí. Bylo to období vlády císařovny Marie Terezie a následně jejího syna Josefa II.

   Tito dva panovníci zavedli širokou škálu reforem, z nichž mnohé platí dodnes a na nichž dodnes stavíme, tedy více než čtvrt tisíciletí! Existuje snad větší důkaz, že tento způsob vlády je nejen reálný, ale i možný? Uveďme jen pár příkladů:

   Povinná školní docházka - platí dodnes. Celkové zrušení legálního mučení (používané státem i šlechtou) - kromě období nacistické a komunistické totality platí dodnes. Omezení a následné zrušení nevolnictví. Neexistence bezdomovců; i ti nejchudší měli střechu nad hlavou - platilo do listopadu ´89. A mnoho dalších. Marie Terezie a Josef II. také proměnili rakouské císařství ve velmoc, s niž musela celá tehdejší Evropa počítat.

   Samozřejmě, v současnosti takového vládce nebudeme nazývat císařem, ale jinak - nejideálnějí prezidentem. A jak nazveme tuto novou ideologii?

   Toto nové politické učení vychází ze selského rozumu, z logiky věci a z reality. Nazvěme ho tedy realismem.

 

3. část

 

Má vize

 

   Díky panování gaunerů od listopadu ´89 je toho dost co řešit. Jaká je má vize budoucí České republiky?

   Česká republika se stane nezávislým prosperujícím státem s výkonnou tržní ekonomikou a fungujícím státním aparátem, kde každý, kdo bude chtít, se bude moci realizovat a na sobě pracovat. A i ten nejhůře placený zaměstnanec bude mít slušné bydlení, kvalitní jídlo, peníze na živobytí, pár koníčků a něco si ušetřit "bokem", pokud bude chtít tak rozumně a přiměřeně si "zahřešit" (alkohol, cigarety) a na založení rodiny. Senioři a ti, kteří nemohou pracovat, budou mít dostatek prostředků na rozumné žití.

   V budoucí České republice nebude bezdomovců, a to ani těch "dobrovolných"; každý člověk bez domova bude mít možnost složit hlavu v ubytovně. Nebude korupce a vše, co bylo ukradeno, se vrátí zpět státu. Islám a neomarxistický mor bude vymýcen. Zdravotnictví bude sloužit občanům, a ne že bude na občanech vydělávat. Podniknou se veškeré kroky, aby státní dluh byl co nejdříve splacen.

   Vybuduje se moderní fungující armáda. Velmi se reformuje školství. Zajistí se co největší svoboda společnosti i jednotlivce. Příroda již nebude drancována, ale naopak bude co nejvíce chráněna a zabezpečí se dostatek vody.

   K tomu všemu budou sloužit profesionálně připravené reformy a zákony. Stručně řečeno, vláda a její aparát budou co nejlépe sloužit národu a vlasti, přesně v duchu realismu.

   Taková je má vize budoucí České republiky.

 

Můj politický program

 

Zažehnání hrozby islámu a neomarxismu

 

   Hlavním a prvořadým úkolem bude odstranit islám z českého území. Pokud se toto neudělá, všechno ostatní ztrácí význam a přestává být důležité.

   K tomu se podniknou kroky, které zde z důvodu možné cenzury nemohu napsat (a ne, nejsou to vraždy ani pogromy). Budou radikální, ale jedině tak se dá zastavit islamizace. Pokud nechceme být v permanentní válce jako Izrael, nebo v horším případě být plně islamizováni, musí se ony kroky provést. Neexistuje jiná možnost.

   Souběžně s tímto se musí odstranit neomarxismus. Politickým neomarxistickým "neziskovkám" bude s okamžitou platností zastaveno financování od státu. Všichni neomarxisté budou zbaveni svých funkcí a postavení v politice, školství, sdělovacích prostředcích, úřadech a dalších institucích. Samozřejmě se zakáže jakákoliv neomarxistická agitace na školách a bude spuštěna informační kampaň pro občany upozorňující na hrozbu neomarxismu.

 

Státní dluh, ekonomika a hospodářství

 

   Po tomto následuje vyřešení státního dluhu. Toto řešení bude připraveno se špičkovými ekonomickými odborníky.

   Rovněž i nastartování ekonomiky tak, aby byla co nejvýkonnější a nejefektivnější, se prokonzultuje a vyřeší s ekonomy. V první řadě se upraví a hlavně co nejvíce zeštíhlí byrokracie pro podnikatele a živnostníky.

   Pokud to bude jen trochu možné, nebudou se zvyšovat daně (či alespoň u co nejméně položek), tam, kde to půjde, se daně sníží. Cena cigaret, tabáku a alkoholu se nebude zvyšovat vůbec.

   Zastaví se odtékání stovek miliard ročně do zahraničí; tyto peníze zůstanou v České republice.

   V zemědělství se obnoví potravinová soběstačnost; bude se pěstovat a produkovat co nejvíce potravin a přebytky se prodají do zahraničí. Co možná nejvyšší kvalita jídla bude samozřejmostí. Zanedbaný, zničený venkov se obnoví, vytvoří se v něm pracovní příležitosti a vrátí se mu jeho původní poslání.

 

Armáda a obrana státu

 

   Vybuduje se moderní, profesionální fungující armáda přesně dle potřeb a politiky státu, která bude efektivně hájit jeho zájmy a zajistí jeho obranu. K tomu bude sloužit odpovídající koncepce a strategie.

   Zájmy České republiky bude naplňovat profesionální armáda vybavená moderními špičkovými zbraněmi a technologiemi, jejíž počet příslušníků určí hlavně ekonomické a další možnosti státu. Jako příklad jejího nasazení pro náš zájem lze uvést situaci, jaká byla před nedávnem v Sýrii.

   Po dohodě se syrskou vládou a Ruskem mohla být česká armáda či alespoň některé její jednotky nasazeny po boku jejich jednotek proti Islámskému státu a dalším džihádistům. Některé náklady by byly placeny z našich zdrojů, některé ze syrských. Zároveň by Česká republika prodávala české zbraně, munici a vojenské vybavení syrské armádě za výrobní cenu a zajistila výcvik a obsluhu s nimi.

   Pro obranu České republiky by byl použit zcela nový způsob vedení boje, který ještě žádný stát - minimálně v moderní historii - nepoužil.

   Z důvodu finančního stavu České republiky nelze vybudovat dostatečně velkou armádu tak, aby plně zajistila obranu celého našeho území. Z tohoto a dalších důvodů navrhuji nebránit české území v tradičním konvenčním boji, ale od prvních dnů vpádu nepřítele vést proti němu partyzánskou válku na celonárodní úrovni, a to až do doby, kdy zase odtáhne.

   Partyzánský boj by samozřejmě vedla profesionální armáda, a společně s ní zmobilizovaní občané, kteří by před invazí prodělali vojenský výcvik zaměřený hlavně na partyzánský způsob boje a byly by jim přiděleny zbraně a munice. Ihned po vstupu nepřítele na české území by proti jeho armádě zahájily partyzánskou válku. Díky asymetrickému opotřebovávacímu boji a jím vytvářeném soustavném tlaku dříve nebo později nepřítel opustí český stát.

   Detaily a podrobnosti, jakož všechny další plány by byly ještě v době míru konzultovány a připraveny s vojenskými veliteli a odborníky.

   Mnoho lidí bude při čtení těchto řádků nevěřícně kroutit hlavou a myslet si, že tato strategie nikdy nebude fungovat. Je to hlavně z toho důvodu, že ještě nikdy v moderní historii nebyla aplikována. Přesto jsem pevně přesvědčen, že by se osvědčila.

   Ať tak či tak, české ozbrojené síly již nikdy nebudou kapitulovat bez boje a obrany českého státu, jako to udělaly československé armády v září 1938, březnu 1939 a srpnu 1968.

 

Zdravotnictví, policie a hasiči

 

   V českém zdravotnictví se omezí moc zdravotních pojišťoven, které až příliš zasahují do jeho chodu. V nové České republice již nebudou zdravotní pojišťovny vysávat lékaře, zdravotní personál a občany, ale budou jim sloužit.

   Byrokracie ve zdravotnictví se omezí na co nejnižší možné minimum a zároveň s tím se upraví legislativa a předpisy tak, aby efektivita a dobré pracovní podmínky byly co nejlepší. Platy lékařů a zdravotních zaměstnanců budou odpovídající. Co nejvíce léků, léčebných postupů a zdravotních procedur občanům uhradí zdravotní pojišťovny. Dále se vyřeší nedostatek lékařů a zdravotního personálu.

   Obdobně se bude postupovat také u policie a hasičského záchranného sboru.

 

Legislativa, úřady, justice a exekuce

 

   Zákony a veškerá další legislativa budou profesionálně připraveny, ty stávající, kde to bude třeba, se změní tak, aby byly jasné a přehledné.

   Současný úřednický moloch zeštíhlí a stane se plně funkčním.

   V justici se zavede řád a pořádek. Skončí zvůle soudců a dvojí výklad zákonů a s tím související nespravedlivé rozsudky, rovněž se reformuje výkon trestu odnětí svobody.

   Exekuční mafie společně s lichvou zanikne. Každý dlužník musí mít jasný přehled o svých závazcích; komu a kolik dluží, výše úroků, podmínky splacení a další. K tomu bude sloužit registr, kde si občané budou moci snadno pro sebe tyto informace vyhledat (každý jednotlivý dlužník bude mít přístup k informacím jen o sobě, o dalších lidech ne). Pomocí jasné a přehledné legislativy se do exekucí zavede řád a pořádek.

 

Sociální politika

 

   V nové České republice nebude bezdomovců. V každém městě se pro občany bez domova postaví ubytovna, která bude v zimním období vytápěna a kam budou moci zdarma složit hlavu. Dále tito občané budou mít k dispozici poradenství a službu, která jim pomůže co nejrychleji vrátit se do běžného života.

   Jedna z nejdůležitějších věcí, která se musí udělat, je zastavení vymírání českého národa. Dle mého názoru je to způsobeno primárně nedobrou či špatnou finanční a materiální situací (hlavně problém vlastního bydlení) mnoha mladých párů a také přehnanou emancipací, která jednak zavinila nedostatek dětí a také se obrátila proti samotným ženám.

   V každém případě se musí vyřešit dostupné bydlení s rozumnou cenou pro všechny. Není prostě možné, aby vlastní bydlení bylo problém! Proto se s odborníky připraví plán a koncepce, jak toto uskutečnit v tržní ekonomice, a následně se co nejdříve uvedou do praxe.

   Zavede se co největší a finanční materiální podpora pro rodiče, jaká bude možná; daňové úlevy, příspěvky, školky apod. Zároveň se učiní opatření, aby tuto podporu nezneužívaly nepřizpůsobiví občané k podpoře svého asociálního způsobu života (mám na mysli ty, kteří se takto chovají bez ohledu na barvu pleti).

   Přiměřená emancipace žen není špatná, naopak je nutná. Právo volit, vybrat si zaměstnání apod. mělo být pro ženy samozřejmostí hned. Jde o to, že emancipace žen se tzv. "přepískla". Nemálo žen žije životním stylem jako muži. Jenomže kdo potom bude rodit a vychovávat děti? Samozřejmě nikdo, a proto národ vymírá. A nejen to. Ženy, které se přesto v dnešní době rozhodnou mít dítě nebo děti, jsou často uštvané a udřené. Emancipace se obrátila proti samotným ženám.

   Proto budou děti a mladí lidé na školách vedeni pozitivně k rodičovství a všemu, co to obnáší - zejména k zodpovědnosti k dítěti a partnerce/partnerovi.

   Těm, kteří se rozhodnou nejít touto cestou, to nebude vyčítáno a nebude se na ně hledět skrz prsty. Protože každý má právo zvolit si svou vlastní životní cestu. A protože realismus není totalita.

 

Drogy

 

   Drogy a návykové látky jsou metlou lidstva. Působí postupný rozklad společnosti, s každou další generací o něco více. Přináší množství různě závažné trestné činnosti a další nežádoucí jevy pro celou společnost.

   Ale protože realismus není totalita, konopí nebo-li "měkká droga" bude zlegalizována, ač mám na to opačný názor. Ostatní "tvrdé" drogy budou vymýceny.

 

Základní školy

 

   Povinná školní docházka a vše, co s ní souvisí, se musí reformovat. Současná základka je archaická a už dlouho neodpovídá současným trendům a potřebám.

   Žáci na základních školách přestanou "biflovat" obrovské množství teorie, která většinu nebaví, v budoucím životě jim k ničemu nebude a kterou stejně za pár měsíců zapomenou. Škola musí v první řadě připravit děti na dospělý život a zvládnout všechna úskalí, jež obnáší.

   Ti žáci, kteří budou mít zájem o zevrubné, podrobné všeobecné studium budou navštěvovat k tomu určené třídy, kde se jim tohoto odpovídajícího vzdělání dostane.

   U ostatních dětí učivo poněkud zeštíhlí na hlavní vzdělání, aby měli základní přehled. To se budou učit takovou formou, aby je co nejvíce bavila a aby si tohoto co nejvíce zapamatovaly.

   U obou skupin žáků bude kladen větší důraz na zvládnutí obsluhy počítačových technologií, finanční gramotnost a také tělocvik. Rovněž se zavede branná výchova. Děti základních škol budou také vedeni k zodpovědnosti, ohleduplnosti a zdravému, aktivnímu životnímu stylu.

   Zamezí se šikaně některých učitelů vůči studentům. Učitelé si musí své žáky pozitivně získat. To samé samozřejmě platí o šikaně žáků vůči učitelům i ostatním dětem. Na potírání jakékoliv šikany na školách bude kladen velký důraz.

 

Životní prostředí a zvířata

 

   Ochrana životního prostředí a zabezpečení dostatku vody musí mít nejvyšší prioritu.

   Ve spolupráci s odborníky se podniknou veškeré kroky k zajištění vody. Samozřejmostí je její zákaz vývozu do zahraničí.

   Zastaví se vymírání včel, ptactva i dalších zvířecích druhů na území České republiky.

   Stát bude všemi prostředky postupovat tak, aby příroda a životní prostředí zůstaly zachovány do budoucna.

   Maximálně se bude potírat týrání zvířat. Pachatelé usvědčení z tohoto zločinu zaplatí velmi vysoké pokuty. Vymýtí se tzv. "množírny". Státní orgány nebudou jako doteď ve velké části případů postupovat laxně při podezření na týrání zvířat.

   Zcela se změní legislativa a způsob porážky zvířat na jatkách. Živá jatečná zvířata nebudou převážena na jatka na dlouhé vzdálenosti, zakáže se převážet tyto živá zvířata mezistátně - tzn. že nebude možné převážet je přes Českou republiku a zvířata z českých chovů se nebudou vozit mimo Česko.

   Změní se prodej zvířat pro zájmový chov. Všechny prodejny budou muset splnit určité stanovené podmínky, jako např. vybavení a velikost klecí a nádrží, kde jsou zvířata držena. Všem kupujícím budou muset zdarma poskytnout dokumenty popisující podmínky chovu dotyčného zvířete. Majitelé plazů, ptáků a savců budou povinni chodit se svým zvířetem na pravidelné veterinární prohlídky, kde budou muset také fotograficky dokázat podmínky chovu.

 

James Harris: Moje myšlenka - dokončení a přílohy ZDE.