Jdi na obsah Jdi na menu
 


Protesty Black Lives Matter jsou nasáklé nenávistí vůči bělochům

Zapomíná se, kdo zrušil otroctví?

article preview

   Zapomíná se, kdo zrušil otroctví?

 

Protesty Black Lives Matter jsou nasáklé nenávisti vůči bělochům

 

článek zveřejněný 5. července 2020 na serveru reflex.cz (ZDE)

 

   Euroamerickou civilizací zmítají poslední týdny demonstrace proti údajnému rasismu, jejichž samozvanými mluvčími se stále otevřeněji stávají radikální levicoví a protikřesťanští aktivisté. Jejich projevy mnohdy zavánějí až protibělošským rasismem či se otevřeně proměňují v útok na tradiční hodnoty euroamerické civilizace - například na křesťanství. Přitom to byli právě běloši, kdo ukončili legitimitu otrokářství a násilím donutili Afričany, muslimy apod., aby ukončili otrokářství. Nebýt bělochů, tak se nejspíš dodnes obyvatelé Afriky vzájemně zotročují. Za nekřesťanské označil otroctví náboženským ediktem již před 400 lety také jeden katolický papež.

 

1.jpg

 

   Katolická média před pár dny informovala, že se v USA dav demonstrantů proti rasismu v Kalifornii vydal před sídlo místní samosprávy s cílem strhnout sochu křesťanského svatého Junípera Serry. Jeho sochu před antirasisty bránila vlastními těly skupina místních mladých katolických křesťanů a sochu se jim podařilo ubránit. Záměrně zdůrazňuji přihlášení demonstrantů k antirasismu, protože na postavě Junípera Serry není nic rasistického, a naopak se zdá, že jediné, co vadilo, je jeho bělošský (španělský) původ a hlásání křesťanství. Údajní antirasisté jsou tedy spíše rasisty vůči bělochům, či je snad motivovala nenávist ke křesťanům?

   Podle popisu události se rozběsněný dav antirasistů snažil i pomocí násilí zaútočit na křesťany chránící vlastním tělem sochu svatého muže a jen díky včasnému zákroku policie nedošlo ke krveprolití. Bohužel jsem si nevšiml, že by v českých médiích byla tomuto incidentu v Kalifornii věnována pozornost, byť jinak byla česká média zaplavena velkým množstvím reportáží a zpráv z různých míst USA, kde antirasisté demonstrovali a ničili památníky včetně památníku černošských vojáků, který omylem považovali nejspíše za památník bělochů.

   Vývoj situace vede k tomu, že se demonstrace proti údajnému rasismu stále více proměňují na veřejné demonstrace nenávisti vůči bělochům, křesťanství a tradiční anticko-křesťanské euroamerické civilizaci, a mluvčími těchto "antirasistů" se stávají radikální levičáci a socialisté, kteří se svou nenávistí vůči tradiční společnosti ani příliš netají.

   Například česká média v minulých dnech informovala o výzvě Shauna Kinga, jednoho z představitelů hnutí Black Lives Matter, který je zároveň i známým levicovým spisovatelem a který vyzval k ničení soch Ježíše Krista, protože jsou symbolem "bělošské nadvlády".

   Pro křesťany dnešní vlna antirasistických demonstrací s podtextem nenávisti vůči křesťanům a tradiční evropské civilizaci není ničím novým. Poprvé se takto živelně vyjádřili vůdcové Francouzské revoluce z 18. století, kteří rozpoutali do té doby neznámé masové vraždění křesťanů a hlavně kněží. I díky těmto katům křesťanů dnes máme termín teror. Pak přicházely další a další doby, kdy byly křesťané onou údajně revoluční silou bojující za lepší svět pronásledováni, ať to již bylo za Pařížské komuny v roce 1871, během komunistické revoluce v Rusku na počátku 20. století či za republikánské vlády ve Španělsku ve 30. letech 20. století. A osobně si myslím, že kdyby dnes tito údajní vůdcové protirasistických demonstrací dostali možnost vládnout, byli by stejně brutální jako jejich levicoví předchůdci.

   Ovšem buďme spravedliví, tito levicoví bojovníci za lepší svět se nezaměřují pouze na křesťany, v komunistickém Sovětském svazu stejně brutálně terorizovali muslimy a budhisty. Stejně tak v komunistické Číně během kulturní revoluce a asi byl jejich "nejschopnější" bojovník za lepší svět bez tradiční civilizace jistý Pol Pot se svými stoupenci, kteří v Kambodži stihli povraždit ve jménu lepšího světa miliony lidí asi rychleji než Hitler či Stalin se svými kumpány. Budu-li hodně sarkastický, tak vlastně onen Pol-Pot byl i jeden z prvních průkopníků dnešního zeleného hnutí, protože vyvražděním milionu lidí "plnil" plány na snížení ekologické zátěže přírody.

   V úvodu svého komentáře jsem napsal, že jistý papež odsoudil otroctví a zakázal ho pravověrným křesťanům praktikovat. Možná jsou ještě starší křesťanské dokumenty na toto téma, ale já je teď neznám a toto je nejznámější důkaz, že v Evropě se proti otroctví a rasismu vystupovalo již staletí před tím, než se objevila levice a nějaké hnutí Black Lives Matter.

   Papež Pavel III. vydal roku 1537 encykliku Sublimis Deus, ve které odsoudil otroctví a křesťanům ho zakázal. To, že se mnozí křesťané a králové touto encyklikou neřídili, nemění nic na tom, že se svým jednáním dopouštěli těžkého hříchu a vlastně dokazovali, nakolik křesťanství nerespektují. Zde uvádím překlad celé encykliky podle anglické verze:

 

Sublimus Dei

   Všem věrným křesťanům, kterým může toto psaní přijít - zdraví v Kristu, našem Pánu, a apoštolské požehnání.

   Vznešený Bůh tak miloval lidstvo, že stvořil člověka s takovou moudrostí, aby se mohl účastnit nejen dobra, ze kterého se těší i ostatní tvorové, ale obdařil ho schopností dosáhnout nedosažitelného a neviditelného Nejvyššího Dobra a spatřit ho tváří v tvář. A protože člověk byl podle svědectví posvátných písem stvořen k tomu, aby si užíval věčného života a štěstí, které nikdo nemůže získat jinak než vírou v našeho Pána Ježíše Krista, je nutné, aby vlastnil charakter a schopnosti, které mu umožní tuto víru přijmout; a ten, kdo je takto obdarován, byl měl být schopen tuto víru přijmout. Stejně tak není důvěryhodné, že by někdo měl mít tak málo rozumu, aby toužil po víře, a přesto postrádal tu nejpotřebnější schopnost, která mu ji umožní přijmout. Proto Kristus, který je Pravda sama, jež nikdy nezklamala a nikdy nemůže zklamat, řekl kazatelům víry, které pro tento úřad vybral: "Jděte a učte všechny národy." Řekl všechny, bez výjimky, neboť všechny jsou schopny přijmout nauky víry.

   Když to spatřil nepřítel lidstva, který se staví proti všem dobrým skutkům, aby přivedl lidi do záhuby, ze závisti vymyslel dřív neslýchané prostředky, kterými by bránil kázání Božího slova spásy lidem. On inspiroval své podřízené, kteří aby ho potěšili, neváhali v zahraničí zveřejnit, že s indiány západu a jihu a dalšími lidmi, o nichž máme nejnovější znalosti, bychom měli zacházet jako s divokými zvířaty stvořenými pro naši službu, předstírajíce, že nejsou schopny přijmout katolickou víru.

   My, i když nehodní, uplatňujeme na zemi moc našeho Pána a vší silou se snažíme, abychom přivedli ty ovce Jeho stáda, které jsou venku, do ohrady svěřené našemu dozoru. Domníváme se však, že indiáni jsou skutečnými lidmi, a nejenže dokážou porozumět katolické víře, ale podle našich informací si ji nadmíru přejí přijmout. Ve snaze poskytnout dostatečnou nápravu za toto zlo definujeme a prohlašujeme těmito našimi dopisy nebo jakýmkoliv jejich překladem podepsaným jakýmkoliv notářem a zapečetěným pečetí jakéhokoli církevního hodnostáře, jenž bude rovnocenný originálům, že bez ohledu na to, co mohlo být nebo může být řečeno protikladně, že řečení indiáni a všichni ostatní lidé, kteří mohou být později objeveni křesťany, nebudou v žádném případě zbaveni svobody či vlastnictví svého majetku, i kdyby byli mimo víru Ježíše Krista; a že mohou a měli by si svobodně a legitimně užívat své svobody a vlastnictví svého majetku; a neměli by být žádným způsobem zotročeni. Pokud dojde k opaku, bude to neplatné a neúčinné.

   Na základě naší apoštolské autority definujeme a prohlašujeme těmito přítomnými dopisy nebo jakýmkoli jejich překladem podepsaný jakýmkoli notářem a zapečetěný pečetí jakéhokoli církevního hodnostáře, jenž si tímto vynucuje stejnou poslušnost jako originály, že řečení indiáni a další národy by měli být obráceni k víře Ježíše Krista kázáním Božího slova a příkladem dobrého a svatého života.