Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čeští trockisté oslavují V. Lenina (aktualizace 2. 2. 2024)

"Obilí dostaneme jen pomocí pušek." Lenin

article preview

   "Obilí dostaneme jen pomocí pušek." Lenin

 

Čeští trockisté oslavují V. Lenina

 

2.jpg

 

   Čeští trockisté ze SocSol (Socialistická Solidarita) dne 22. dubna 2020 na svém facebookovém účtu připomněli 150. výročí narození Vladimira I. Lenina, který se svými kumpány v roce 1917 provedl v Rusku revoluci a zavedl bolševický režim.

 

1.jpg

 

   Lenin a jeho nejbližší spolupracovníci mají na svědomí za svou krátkou vládu miliony lidských životů; jenom hladomor způsobený Leninovou politikou si vyžádal 5 000 000 mrtvých sovětských občanů.

   Čeští trockisté uvedli jeden Leninův výrok. My ho doplňujeme o další jeho výroky, mluvené i psané + několik fotografií jeho zločinů.

 

Hladomor způsobený Vladimirem I. Leninem - 5 000 000 mrtvých:

 

6.jpg

7.jpg

 

 

Ukázky zločinů spáchaných Rudou armádou a represivními orgány v SSSR během Leninovy vlády:

 

4.jpg

Rudoarmějci nabodávají na kůl pověšeného polského důstojníka.

 

5.jpg

Kyjev 1919 po ústupu Rudé armády.

 

8.jpg

Walk, Estonsko, 1919. Po ústupu bolševiků.

 

cs.-legionari-zabiti-bolseviky-nikolsk-ussur-1918.jpg

Zavraždění českoslovenští legionáři bolševiky, Nikolsk USSUR 1918.

 

 

Ukázky Leninových psaných i mluvených výroků:

 

   "Moc sovětů jednala, jak by měly jednat všechny proletářské revoluce: bryskně rozbila buržoazní justici, nástroj vládnoucí třídy. (...) Dělníci a vojáci musí pochopit, že jim nikdo nepomůže a že si musí poradit sami. Nevyburcujeme-li masy k aktivitě, nic nezmůžeme. (...) Dokud nepoužijeme vůči spekulantům teror - kulky do hlavy na místě -, nedosáhneme ničeho!" Lenin na jednom shromáždění dělníků koncem roku 1917

 

   Štejnberg: "K čemu je dobrý lidový komisariát spravedlnosti? To ho raději nazývat lidovým komisariátem pro sociální vyhlazování a bude tomu rozumět!"

   Lenin: "Skvělá myšlenka! Takhle přesně to vidím. Bohužel ho tak nazývat nemůžeme!" rozhovor lidového komisaře spravedlnosti Štejnberga s Leninem

 

   "Ano, drobní podnikatelé, drobní vlastníci byli na naší straně, nás proletářů, když šlo o to svrhnout statkáře a kapitalisty. Ale teď se naše cesty rozcházejí. Malí vlastníci se hrozí organizace a kázně. Přišel čas, kdy musíme proti těmto malým vlastníkům, proti těmto malým podnikatelům velmi rozhodně a nemilosrdně bojovat." Lenin před Ústředním výkonným výborem sovětů 29. dubna 1918

 

   "Říkám to otevřeně: tady jde o válku, obilí dostaneme jen pomocí pušek." Lenin před Ústředním výkonným výborem sovětů začátkem května 1918

 

   "Soudruhu Zinovjeve! Právě jsme se dozvěděli, že v Pítěru chtěli dělníci odpovědět na zavraždění soudruha Volodarského masovým terorem a že vy (ne Vy osobně, ale členové petrohradského výboru strany) jste je zabrzdili. Rozhodně protestuju! Kompromitujeme se: vyhrožujeme masovým terorem dokonce i v rezolucích sovětu, a když má dojít k činu, brzdíme naprosto správnou revoluční iniciativu mas. To ne-ní  mož-né! Teroristé nás budou považovat za bačkory. Doba je víc než válečná. Je třeba podněcovat sílu a masovost teroru proti kontrarevolucionářům, a to zejména v Petrohradě, neboť jeho příklad je rozhodující. S pozdravem Lenin. Leninův dopis Zinovjevovi v létě 1918

 

   "V Nižním Novgorodu se zjevně připravuje bělogvardějské povstání. Je třeba napnout všechny síly, utvořit trojici diktátorů (Vy, Markin a ještě jeden), ihned zavést masový teror, postřílet a vystěhovat stovky prostitutek, které opíjejí vojáky, bývalé důstojníky apod. Neotálejte ani minutu... Musíte na to jít zostra. Dělat hromadné prohlídky. Střílet za přechovávání zbraní. Hromadně vystěhovávat menševiky a nespolehlivé lidi." Leninův telegram předsedovi Výkonného výboru sovětu Nižního Novgorodu 9. srpna 1918

 

   "Soudruzi! Kulacké povstání ve vašich pěti okresech musí být bez milosti rozdrceno. Vyžadují to celkové zájmy revoluce, neboť všude nastal konečný boj s kulaky. Je třeba exemplární potrestání.  1.  Pověsit (a já říkám pověsit tak, aby to lidé viděli) ne méně než 100 kulaků, známých zbohatlíků, pijavic.  2.  Zveřejnit jejich jména.  3.  Zmocnit se všeho jejich obilí.  4.  Identifikovat rukojmí, jak jsme určili v našem včerejším telegramu. Udělejte to tak, aby to na stovky verst kolem lidé viděli, třásli se, věděli o tom a říkali si: zabíjejí a budou zabíjet kulaky, lačné krve. Telegrafujte, že jste přijali a vykonali tyto pokyny. Váš Lenin.  P. S. Najděte ty nejtvrdší muže. Leninův telegram do Penzy 10. srpna 1918

 

   "Dobrý komunista je také dobrý čekista." V. I. Lenin (Čeka - hlavní represivní orgán za Leninovy vlády mající na svědomí minimálně 200 000 zavražděných

 

   "Příděl chleba musí být omezen pro ty, kteří nepracují v sektoru dopravy, jenž je nyní rozhodující, a zvýšen pro ty, kteří v něm pracují. Ať tisíce lidí zahynou, pokud je to nutné, ale země musí být zachráněna." Lenin v dopise Trockému 1. února 1920

 

   P. mně hlásil, že se objevují zjevné sabotáže železničářů. (...) Říkají mi, že jsou v tom také dělníci z Iževska. Překvapuje mě, že jste s tím smířený a že nepřistupujete k masovým popravám za sabotáž. Leninův telegram šéfovi Vojenského revolučního výboru V. armády Smirnovovi

 

Aktualizace 2. 2. 2014

 

   Čeští trockisté se nezapomněli kladně vyjádřit o Leninovi i na sté výročí jeho smrti; politická strana Levice (částečně napojená na české trockisty) a marginální česká trockistická organizace Komunistická avantgarda (dříve Komunistická alternativa):

 

1b.jpg

2.jpg

3.jpg

 

4.jpg